Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FU:s skriftserie

54. Norqvist, Maria (2022). Fritidshemmets läroplan under förhandling: Formulering, tolkning och realisering av del fyra i Lgr 11. ISBN 978-91-7855-865-0.

53. Halwani, Manar (2022). Engagement, Directed Motivational Currents, and Second Language Learning: Adult Immigrant Perspectives. ISBN 978-91-7855-839-1.

52. Zelime, Justin (2022). Contrasting Language-in-Education Policy Intentions, Perceptions and Practice: The Use of English and Kreol Seselwa in the Seychelles. ISBN 978-91-7855-736-3.

51. Vinnervik, Peter (2021). När lärare formar ett nytt ämnesinnehåll: Intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i skolan. ISBN 978-91-7855-601-4.

50. Wintersparv, Spoke (2021). Teaching the Reading Experience: Upper secondary teachers’ perspectives on aesthetic aspects of literature teaching. ISBN 978-91-7855-493-5.

49. Borsgård, Gustav (2021). Litteraturens mått. Politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete. ISBN 978-91-7855-479-9.

48. Ahrenby, Hanna (2021). Värdegrundsarbete i bildundervisning: En studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år. ISBN 978-91-7855-468-3.

47. Forsell, Tobias (2020). “Man är ju typ elev, fast på avstånd”: Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv. ISBN 978-91-7855-410-2.

46. Strömbäck Hjärne, Marcus (2020). A fair score?: Group independent validity arguments for college admission tests. ISBN 978-91-7855-400-3

45. Belančić, Kristina (2020). Language Policy and Sámi Education in Sweden: Ideological and Implementational Spaces for Sámi Language Use. ISBN 978-91-7855-298-6.

44. Félix, Inês (2020). School journeys: Ideas and practices of New Education in Portugal (1890-1960). ISBN 978-91-7855-269-6.

43. Hofverberg, Anders (2020). Motivation, students, and the classroom environment: Exploring the role of Swedish students’ achievement goals in chemistry. ISBN 978-91-7855-261-0.

42. Marklund, Leif (2020). Swedish preschool teachers’ experiences from pedagogical use of digital play

41. Vennberg, Helena (2020). Att räkna med alla elever: Följa och främja matematiklärande i förskoleklass. ISBN 978-91-7855-230-6.

40. Bäck, Thomas (2020). Från polisutbildning till polispraktik: Polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser. ISBN 978-91-7855-184-2.

39. Ragnarsson, Susanne (2019). Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker: En studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn. ISBN 978-91-7855-161-3.

38. Marklund, Frida (2019). Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning. ISBN 978-91-7855-159-0.

37. Engvall, Sara (2019). Opening the black box of mathematics teachers’ professional growth: A study of teacher learning. ISBN 978-91-7855-117-0.

36. Stark, Elin (2019). Den goda skolan – i lagens namn eller en trygghetens famn? Diskurser om skolproblem i lokal media och bland skolverksamma. ISBN 978-91-7855-077-7.

35. Theens, Frithjof (2019). Does language matter? Sources of inequivalence and demand of reading ability of mathematics tasks in different languages. ISBN 978-91-7855-091-3.

34. Myrebøe, Synne (2019). Kultiveringens politik: Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktik. ISBN 978-91-7855-060-9.

33. Sidenvall, Johan (2019). Lösa problem: Om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen. ISBN 978-91-7855-049-4.

32. Egelström, Monica (2019). Samma lärare – olika praktiker? En studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning. ISBN 978-91-7855-026-5.

31. Pulls, Sofia (2019). Skrivande och blivande: Konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979–2015. ISBN 978-91-7855-018-0.

30. Eckeskog, Linn (2019). Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap. ISBN 978-91-7855-006-7.

29. Kuuse, Anna-Karin (2018). “Liksom ett annat uppdrag”: Iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik. ISBN 978-91-7601-976-4.

28. Nordvall, Olov (2018). Cognition in interned adolescents: Aspects of executive functions and training. ISBN 978-91-7601-832-3.

27. Hentschel, Linn (2017). Sångsituationer: En fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år. ISBN 978-91-7601-785-6.

26. Deldén, Maria (2017). Perspektiv på historiefilmslitteracitet: En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm. ISBN 978-91-7601-755-5.

25. Persson, Anders (2017). Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid. ISBN 978–91–7601–725–8.

24. Areljung, Sofie (2017). Utanför experimentlådan: Kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning. ISBN 978-91-7601-708-1.

23. Vingsle, Charlotta (2017). Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det att hända? ISBN 978-91-7601-705-0.

22. Diehl, Monika (2017). "Måste det här vara som en väckelserörelse?": En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat. ISBN 987-91-7601-694-7.

21. Olsson, Jan (2017). GeoGebra: Enhancing Creative Mathematical Reasoning. ISBN 978-91-7601-697-8.

20. Fjellström, Magnus (2017). Becoming a construction worker: A study of vocational learning in school and work life. ISBN 978-91-7601-673-2.

19. Gheitasi, Parvin (2017). “Say It Fast, Fluent and Flawless”: Formulaicity in the Oral Language Production of Young Foreign Language Learners. ISBN 978-91-7601-688-6.

18. Vu, Mai Trang (2017). Logics and Politics of Professionalism: The case of University English Language Teachers in Vietnam. ISBN 978-91-7601-631-2.

17. Norberg, Anders (2017). From blended learning to learning onlife: ICTs, time and access in higher education.  ISBN 978-91-7601-622-0.​

16. Lindster Norberg, Eva-Lena (2016). Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus. ISBN 978-91-7601-577-3.

15. Arnesson, Daniel (2016). PISA i skolan: Hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar. ISBN 978-91-7601-581-0.

14. Andersson Hult, Lars (2016). Historia i bagaget: En historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika former. ISBN 978-91-7601-582-7.

13. Rantala, Anna (2016). -Snälla du! Kan du sätta dig? Om vägledning i förskolan. ISBN 978-91-7601-511-7.

12. Bergman, Bengt (2016). Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling. ISBN 978-91-7601-527-8.

11. Norqvist, Mathias (2016). On mathematical reasoning: Being told or finding out. ISBN 978-91-7601-525-4.

10. Lindblom, Cecilia (2016). Skolämnet Hem- och konsumentkunskap på 2000-talet: Förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse. ISBN 978-91-7601-498-1.

9. Lindblad, Michael (2016). ”De förstod aldrig min historia”: Unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete. ISBN 978-91-7601-485-1.

8. Isaksson, Cristine (2016). Den kritiska gästen: En professionsstudie om skolkuratorer. ISBN 978-91-7601-341-0.

7. Bagger, Anette (2015). Prövningen av en skola för alla: Nationella provet i matematik i det tredje skolåret. ISBN 978-91-7601-314-4.

6. Olovsson, Tord Göran (2015). Det kontrollera(n)de klassrummet: Bedömningsprocessen i svensk grundskolepraktik i relation till införandet av nationella skolreformer. ISBN 978-91-7601-265-9.

5. Manni, Annika (2015). Känsla, förståelse och värdering: Elevers meningsskapande i skolaktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor. ISBN 978-91-7601-238-3.

4. Hansson, Kristina (2014). Skola och medier: Aktiviteter och styrning i en kommuns utvecklingssträvanden. ISBN 978-91-7601-143-0.

3. Sigurdson, Erik (2014). Det sitter i väggarna: En studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden. ISBN 978-91-7601-124-9. 

2. Hipkiss, Anna Maria (2014). Klassrummets semiotiska resurser: En språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi. ISBN 978-91-7601-100-3.

1. Pérez-Karlsson, Åsa (2014). Meeting the Other and Oneself: Experience and Learning in International, Upper Secondary Sojourns. ISBN 978-91-7601-102-7.