"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Lärarhögskolan stödjer utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning vid hela Umeå universitet genom olika satsningar. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området är ett exempel.

Lär känna våra forskare

Den utbildningsvetenskapliga forskingen finns vid ett tjugotal institutioner vid universitetet.
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Forskarskolan samlar doktorander från hela universitetet. Läs mer om deras forskning.

Forskargrupper

Läs mer om de forskningsgrupper Lärarhögskolan stödjer

Utbildning på forskarnivå

Varför börja forska? Vilka vägar finns det?

Publikationer

Utbildningsvetenskapliga avhandlingar, böcker, artiklar och andra publikationer

ULF - utbildning, lärande forskning

Här kan du läsa mer om Umeå universitets ULF-arbete.

Karriärprogram

Satsningen ska bidra till att trygga tillväxten av utbildningsvetenskaplig, senior kompetens vid Umu

Till utbildningsvetenskaplig forskning kan räknas forskning om kunskapsbildningens och lärandets villkor; grundläggande frågor i den pedagogiska praktiken och lärares yrkesutövning samt frågor som rör högskolans, skolans och förskolans pedagogiska utveckling. Denna definition av utbildningsvetenskap gör det möjligt för forskare från flera olika vetenskapliga discipliner att bidra till lärarutbildningens, högskolans, skolans, förskolans och utbildningsvetenskapens utveckling.

Läs mer om Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap

Senast uppdaterad: 2023-06-01