"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattis Pettersson

Kunskapsveckan 2023, 31 okt-1 nov

Varmt tack till alla som deltog och bidrog till Kunskapsveckan 2023

Föreläsare Kunskapsveckan 2023

INLEDNING: Vad kan bildning göra som inte kunskap gör?

Tisdag 31 oktober 09:00

Intresset för bildning ökar på alla nivåer i utbildningssystemet. Ministrar talar om det. Myndigheter efterfrågar det. Skärmar, AI och rena fakta verkar inte göra saker bättre. Det är något som fattas... En av de idéer som allt fler tror kan hjälpa stavas "bildning". Ordet står i alla styrdokument men få verkar arbeta med det i praktiken. Ingen utvärderar den. Hur ska vi beskriva denna elefant i rummet? Vad krävs för att få den att börja arbeta åt oss?

Sverker Sörlin är idéhistoriker, professor vid KTH och har arbetat med ledning och rådgivning inom forskning, utbildning och miljö sedan 1990-talet. Han är sedan 2013 förbundsordförande för Folkuniversitetet. Hans bok Till bildningens försvar (2019, i pocket 2021) har ritat om kartan för diskussionen om bildning som han vill förstå som inte bara en individuell kunskapsresa utan som en bortglömd investering i samhällets beredskap och självförsvar.

INLEDNING: På vindlande vägar genom skolan

Tisdag 31 oktober, 10:00

Det här passet handlar om unga som inte fullbordat grundskole- och/eller gymnasieutbildning. Vad visar forskningen och vad säger ungdomarna själva om sina riskfyllda utbildningsbanor och skolans stöd för att de ska komma vidare? 

Lisbeth Lundahl är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, gästprofessor i Göteborg. Forskning dels med fokus på ungas vägar genom skolan och därefter, dels på utbildningspolitik.

AVSLUTNING: Människan är människans glädje

Onsdag 1 november, 14:30-15:20

I uppdraget som lärare är det medmänskliga en del av det professionella – vår relation till eleverna och andra vuxna. Hela tiden bär vi med oss själva – våra ambitioner och behovet av mening.  I spänningsfältet mellan bedömningsskalor, mätbarhet och mötet med eleverna pågår livet. Vad ger glädje och mening? Och vad hjälper oss att odla vår mänsklighet?

Susanne Dahl är studentpräst, skribent och poet och en av sommarvärdarna i P1, 2022. Susanne har sedan 2010 varit en del av Kyrkan på campus(Universitetskyrkan) vid Umeå universitet där hon arbetar med samtal, sorgegrupper och existentiell hälsa. Tillsammans med Kent Wisti, präst och bildkonstnär har hon podden Kinamockaskogen och de har även gett ut två böcker ”Vem såg mig då” och ”Och plötsligt ska vi minnas”

Umeåprofessor leder samtalen

Moderator för inledning och avslutning av Kunskapsveckan är Anneli Ivarsson. Hon är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet och fokuserar i sin forskning på barn och unga i ett samhällsperspektiv, både i Sverige och internationellt.

Mer ur programmet:

Planering pågår och listan kommer att kompletteras med fler föreläsningar/workshops.

Flera föreläsningar för skolledare
Rektorsutbildningen

Bedömningsskalor och kravgränser – vad finns det att välja på?
Jonathan Wedman.

Modersmål i förskolan och modersmålsundervisning i skolan
Carla Jonsson, Annika Norlund Shaswar, Hanna-Máret Outakoskit

På vindlande vägar genom skolan - om unga som står utan grundskole- och gymnasiebehörighet. Lisbeth Lundahl, Tillämpad utbildningsvetenskap.

Vad är fred och hur kan vi studera den?
Patrik Johansson, Statsvetenskap.

Skolans och skolpolitikens betydelse för elevers psykiska hälsa
Björn Högberg, Socialt arbete.

Museum och arkiv som resurs för skolan
Folkrörelsearkivet, Västerbottens museum, Pedagogiska institutionen

FAMILIA – ett nytt verktyg i SO- och historieundervisningen
Elisabeth Engberg och Mattias Sandström, CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning

Nöd och död under 1800-talets genomgripande samhällsomvandling
Magnus Bohman och Henrik Forsberg, Ekonomisk historia, Elisabeth Engberg, och Erling Häggström Gunfridsson, CEDAR, Enheten för demografi och åldrandeforskning

Mediespanarna spelar in POD live på Kunskapsveckan.
Erik Lindenius och Jesper Enbom

Modersmål i förskolan och modersmålsundervisning i skolan
Carla Jonsson, Annika Norlund Shaswar, Hanna-Máret Outakoski

Vad bidrar till en god textkvalitet vid skrivande på gymnasiet?
Maria Levlin, Eva Lindgren och Christian Waldmann

Vilka lärandeaktiviteter är vanligast i spansk-klassrummet enligt elever?
Berit Aronsson

Ökolinguistik – wie Sprache helfen kann, die Welt zu retten!
Bettina Jobin och Mareike Jendis

La historieta (comic) como herramienta didáctica en la sala de clases
Jasmin Belmar Shagulian

Utveckling av prosodi genom körsång inom sfi-undervisning
Sara Häggbom och Lena Ulin, Vuxenutbildningen i Piteå; Annika Norlund Shaswar

Bildundervisning för hållbar utveckling
Frida Marklund och Hanna Ahrenby

Samtidskonst i Arktis som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop.   
Karin Jonsson oxh Ebba Lindberg,Bildmuseet

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling i textilslöjden
Linda Dunger & Malin Brännström

Matematik/optimering
Gerold Jäger, Jakob Hultgren, Alp Yurtsever & Per-Håkan Lundow

Planeten Mars – ur olika aspekter
Herbert Gunell, Merve Yesilbas, Stina Jansson & Patrik Norqvist

Sjöars ekologi
Jan Karlsson, Ann-Kristin Bergström, Pär Byström & Jenny Ask

Träna argumentation med skogsdebatt
Jenny Hellgren

Space Escape – ett pedagogiskt rymningsspel med astronomitema
Curiosum

Chemistry of life – livets kemi i immersiv miljö
Curiosum

Kreativ kodning – koda ditt eget dataspel
Curiosum

The magic world of metamaterials
Nicolo Maccaferri

Handel, Globalisering och Ekonomiska kriser
Hans Jörgensen, Ekonomisk Historia

Har skolans digitalisering gått för långt?
J Ola Lindberg, Pedagogik

Arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Fredrik Sjödin, psykologi

Arbetet med skolans digitalisering- exempel från olika svenska kommuner
Ulrika Gustafsson

Psykisk ohälsa i Västerbotten – att hjälpas åt för våra barn och ungdomar

Senast uppdaterad: 2023-12-14