Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

Lärarhögskolan utbildar lärare i fritidshem, förskola, grund- och gymnasieskola. Du kan också utbilda dig till yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. Vi erbjuder även kompetensutveckling för verksamma lärare och stödjer utbildningsvetenskaplig forskning.

Våra utbildningar

Våra program
Våra program

Utbilda dig till lärare i förskola, fritidshem och skola, yrkeslärare, SYV, speciallärare eller -pedagog.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Komplettera dina tidigare ämnesstudier med en kortare utbildning för att nå en lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare (VAL)
Vidareutbildning av lärare (VAL)

För dig som arbetar som lärare men saknar examen.

Det globala klassrummet
Det globala klassrummet

En introduktionskurs i svenska som andraspråk. En kurs på uppdrag av Skolverket.

Lärarlyftet
Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Magister- och masterkurser
Magister- och masterkurser

Du kan bygga på din examen med kurser som leder fram till magister- eller masterexamen.

Snabbspåret
Snabbspåret

Utbildning för nyanlända lärare och förskollärare.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

För dig med utländsk lärarexamen som vill arbeta som lärare i Sverige

Handledarutbildning
Handledarutbildning

Vi erbjuder två poänggivande kurser för VFU-handledare

Fler vägar in i läraryrket
Fler vägar in i läraryrket

Fler vägar in är en ny insats som ska leda till fler utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen.

Utbildning på forskarnivå

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området
Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Forskarskolan samlar doktorander från hela universitetet. Läs mer om deras forskning.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Varför börja forska? Vilka vägar finns det?

Konferenser och föreläsningar

Kunskapsveckan
Kunskapsveckan

Konferens för förskolans och skolans personal under vecka 44.