"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning

Lärarhögskolan utbildar lärare i fritidshem, förskola, grund- och gymnasieskola. Du kan också utbilda dig till yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. Vi erbjuder även kompetensutveckling för verksamma lärare och stödjer utbildningsvetenskaplig forskning.

Lärarutbildningar

Våra program

Utbilda dig till lärare i förskola, fritidshem och skola, yrkeslärare, SYV, speciallärare eller -pedagog.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt att studera och arbeta parallellt under sin utbildning.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Komplettera dina tidigare ämnesstudier med en kortare utbildning för att nå en lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

För dig som arbetar som lärare men saknar examen.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

För dig med utländsk lärarexamen som vill arbeta som lärare i Sverige

Utbildning efter lärarexamen

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

Magister- och masterkurser

Du kan bygga på din examen med kurser som leder fram till magister- eller masterexamen.

Handledarutbildning

Vi erbjuder två poänggivande kurser för VFU-handledare

Utbildning på forskarnivå

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Forskarskolan samlar doktorander från hela universitetet. Läs mer om deras forskning.

Utbildning på forskarnivå

Varför börja forska? Vilka vägar finns det?

Konferenser och föreläsningar

Kunskapsveckan

Konferens för skolans personal och ledare under vecka 44.

Senast uppdaterad: 2023-12-11