"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarlyftet: Kurser för lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Med våra kurser och utbildningar läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Aktuella kurser inom Lärarlyftet våren 2024

Slöjd för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet
Slöjd för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet
Naturvetenskap och teknik för lärare i åk 4–6, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet

Ansökningsperioden öppnar 15 september.

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen www.antagning.se

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsen det kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

  • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
  • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
  • Kurser med inriktning årskurs 7-9: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
  • Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.
  • Kurser i sfi, svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Validering

Efter att du antagits till en kurs erbjuds du möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Kontakta kursansvarig institution för ytterligare information.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda.

Arbetsgivarens godkännande

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet för Waldorflärare

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet.

Läs mer på Skolverkets hemsida  

Senast uppdaterad: 2023-09-15