Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Lärarlyftet: Kurser för lärare

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Med våra kurser och utbildningar läser du in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat.

Anmäl dig till vårens kurser!

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen www.antagning.se

Kursutbud vt 2021

Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Anmälan till vårens kurser öppnar 15 september.

Kursutbud ht 2020

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet
Slöjd för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet
Slöjd för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Villkor för deltagande

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.

Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Målgrupp för varje kurs

För att studera inom Lärarlyftet måste din lärarexamen i de flesta fall vara inriktad mot undervisning i de årskurser som kursen vänder sig till. Det är bara då dina studier leder till ytterligare behörighet. Läs därför noggrant om vad som gäller dig utifrån din examen:

  • Kurser med inriktning årskurs 1-3: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 
  • Kurser med inriktning årskurs 4-6: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 eller åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.
  • Kurser med inriktning årskurs 7-9: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.
  • Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet.
  • Kurser i sfi, svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i Utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng svenska som andraspråk.

Validering

Efter att du antagits till en kurs erbjuds du möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Även Waldorflärare får delta

Lärare som saknar behörighetsgivande examen och som undervisar i fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan läsa ämneskurser. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda.

Arbetsgivarens godkännande

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet

Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet för Waldorflärare

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Lärarlegitimation och förskollärarlegitimation

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet.

Läs mer på Skolverkets hemsida