"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (uppdrag av skolverket)

Under vårterminen 2024 erbjuder Umeå universitet kursen Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp. Utbildningen sker på uppdrag av Skolverket.

Syfte

Kursen avser att stärka din kompetens att undervisa i en eventuellt kommande tioårig grundskola samt att minska skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 avseende matematikinlärning.

Målgrupp

För att delta ska du

  • ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som godkänner ditt deltagande.

Kursens innehåll

Länk till mer info om kursen.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 september. Du ansöker själv till kursen via antagning.se

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in  blanketten och bifoga elektroniskt när du ansöker eller posta blanketten till

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Länk till den blankett du ska använda

Studera med 80 % av lönen

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Länkar

Länk till Skolverkets sida om uppdraget.

Länk till Skolverkets hemsida om statsbidrag

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta

Senast uppdaterad: 2023-09-15