Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV)

Har du utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Då finns möjlighet för dig att få en kompletterande utbildning genom Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Nästa utbildningsstart vid Umeå universitet är vårtermin 2022

Webbansökan står öppen från 15 september - 15 oktober 2021

Ansökan gör du via Stockholms nationella ULV-hemsida! 

Utbildningen

Denna kompletterande utbildning vänder sig till dig som har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen på minst eftergymnasial nivå (2 år) eller till dig som har en utländsk examen inom ett ämne som kan motsvara ett svenskt skolämne.

Syftet med utbildningen är att ta vara på din kompetens och ge dig ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng och inkluderar dels ämneskomplettering och/eller lärarförberedande kurser.

Ansökningsperiod för vårtermin: 15 september - 15 oktober
Ansökningsperiod för hösttermin: 15 mars - 15 april

Antagningsbesked

Under december/juni månad får du besked om du har blivit antagen till utbildningen eller inte. 

Information till dig som ansöker till ULV vid Umeå universitet
Nästa utbildningsstart vid Umeå universitet är vårterminen 2022

Våra lärarförberedande kurser ges med 50 % studietakt och på distans med fysiska träffar i Umeå varje termin. Om du måste komplettera dina utländska ämnesstudier så erbjuds du kurser ur universitetets samlade kursutbud med varierande studietakt och studieform. I samband med första terminens kursträffar får du en inbjudan till ett studievägledningssamtal där vi går igenom din individuella studieplan.

Antagning för komplettering mot svensk förskollärarexamen är just nu inte möjligt vid vårt universitet.

Behörighet och urval

För behörighet krävs en avslutad utländsk utbildning som kan anses relevant för arbete som lärare i svensk skola. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande. Komplettering av utländsk utbildning får högst omfatta 120 hp enligt Förordning 2018:1506 (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Vid fler sökande än platser kommer urval att göras enligt följande prioriteringsordning:

1. Utländsk lärar- eller förskollärarexamen

2. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation

3. Annan avslutad utländsk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare

4. Avslutad utländsk utbildning

Nationellt samarbete

Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är ett regeringsuppdrag till sex lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret

Kontaktinformation

Du når berörda handläggare inom ULV via Infocenter.

Kontaktuppgifter till infocenter hittar du nedan.