"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning

Har du utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Då finns möjlighet för dig att få en kompletterande utbildning genom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Nästa ansökningsomgång vid Umeå universitet är för höstterminen 2024

Webbansökan står öppen från 15 mars – 16 april 2024

Sista kompletteringsdag är den 22 april.

Dina dokument ska laddas upp på ditt konto på antagning.se 

Ansökan är nu stängd.

Denna kompletterande utbildning vänder sig till dig som har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen på minst eftergymnasial nivå (2 år) eller till dig som har en utländsk examen inom ett ämne som kan motsvara ett svenskt skolämne.

Syftet med utbildningen är att ta vara på din kompetens och ge dig ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola.

Utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan som mest omfatta 120 högskolepoäng och utbildningen vid Umeå universitet ges på distans med ett antal obligatoriska campusträffar per termin.

Antagningsbesked

Under december/juni månad får du besked om du har blivit antagen till utbildningen eller inte. 

Information till dig som ansöker till ULV vid Umeå universitet

Våra lärarförberedande kurser ges med 50 % studietakt och med några fysiska träffar i Umeå varje termin. Om du måste komplettera dina utländska ämnesstudier så erbjuds du kurser ur universitetets samlade kursutbud med varierande studietakt och studieform. I samband med första terminens kursträffar får du en inbjudan till ett studievägledningssamtal där vi går igenom din individuella studieplan.

Antagning för komplettering mot svensk förskollärarexamen är just nu inte möjligt vid vårt universitet.

Behörighet och urval

För behörighet krävs en avslutad utländsk utbildning som kan anses relevant för arbete som lärare i svensk skola. Dessutom ska du ha godkänt betyg i Svenska 3/Svenska som andra språk 3/TISUS eller motsvarande. Komplettering av utländsk utbildning får högst omfatta 120 hp enligt Förordning 2018:1506 (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Vid Umeå universitet antas studenter med eller utan kompletteringshänvisning från Skolverket. För sökanden med hänvisning från Skolverket där det framkommer krav på kompletteringar, eller sökanden som vill utöka behörigheten på sin lärarlegitimation, antar Umeå universitet mot förskola, årskurs 1-6, årskurs 7-9 och gymnasiet. Umeå universitet avgör utifrån sökandes ansökan och Skolverkets hänvisning om det finns möjlighet att anta personen inom ULV-utbildningen.

För sökanden som behöver komplettera med en svensk lärarexamen för att uppnå behörighet antar Umeå universitet i följande skolformer och ämnen:

Ämneslärarexamen med inriktning mot 7–9 och gymnasieskola.

 • Bild
 • Biologi
 • Finska
 • Franska
 • Fysik
 • Historia
 • Italienska
 • Kemi
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Programmering
 • Spanska
 • Teknik
 • Textilslöjd
 • Trä-och metallslöjd
 • Tyska
 • Ryska

Vid fler sökande än platser kommer urval att göras enligt följande prioriteringsordning:

1. Utländsk lärarexamen

2. Studier avseende utökad behörighet av lärar- eller förskollärarlegitimation

3. Annan avslutad utländsk akademisk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare

4. Annan avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt skolämne (se ovan för lista på ämnen vid ULV Umu)

Nationellt samarbete

Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV) är ett regeringsuppdrag till sex lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret

Kontaktinformation

Du når berörda handläggare inom ULV via Infocenter.

Kontaktuppgifter till infocenter hittar du nedan.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-21