Mångmiljonsatsning på infektionsforskning vid Umeå universitet

Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar tillsammans med Umeå universitet 67,5 miljoner kronor på laboratoriet för molekylär infektionsmedicin Sverige, MIMS, vid Umeå universitet.

Publicerad: 2023-05-25 Uppdaterad: 2023-06-14, 10:38 Text: Jakob Mjöbring

Porträtt av Oliver Billker, föreståndare för MIMS

– Det nya anslaget kommer att stärka den mikrobiologiska forskningen i Umeå och skapa nya möjligheter för utökade samarbeten, säger Oliver Billker, föreståndare för MIMS. 

Bild Fotograf: Magnus Bergström

MIMS är den svenska noden för molekylärmedicin inom Partnership for Molecular Medicine, EMBL, och ingår i det nordiska EMBL-samarbetet med universiteten i Helsingfors, Oslo och Århus.

Partnerskapet mellan EMBL och de nordiska laboratorierna är inriktat på det växande området inom livsvetenskap som undersöker sjukdomars molekylära grund och som utforskar molekylärt och genetiskt baserade behandlingar.

Laboratoriet i Umeå är fokuserat på infektionsmedicin och sjukdomar som exempelvis covid-19, tuberkulos och malaria. Infektionssjukdomar som är orsakade av mikrober som virus, bakterier, svamp och parasiter. Det handlar om sjukdomar som i vissa fall är svårbehandlade och som orsakar en stor andel dödsfall världen över eftersom det ofta saknas vaccin mot dessa samtidigt som resistens mot antibiotika gör att behandling av bakterieinfektioner riskerar att bli verkningslösa.

– MIMS är en världsledande miljö som ger unga forskare möjlighet att genomföra infektionsforskning av världsklass, detta förtjänar Stiftelsens stöd säger, Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

MIMS rekryterar internationella unga gruppledare och ger dem stora forskningsresurser. En av de mest kända före detta MIMS-gruppledarna är Emmanuelle Charpentier som under sin tid vid MIMS i Umeå upptäckte mekanismerna bakom CRISPR-Cas systemet. Denna upptäckt ledde till utvecklingen av den genetiska sax som ger forskare möjlighet att redigera och ändra i organismers DNA. För denna upptäckt belönades Emmanuelle Charpentier tillsammans med Jennifer Doudna Nobelpriset i kemi 2020.

En miljö som genererat ett nobelpris

– För att nå framsteg inom molekylär medicin krävs att de främsta forskarna samarbetar. Därför är det mycket glädjande att vi med det nya anslaget inte bara kan stärka den mikrobiologiska forskningen i Umeå utan också samarbeta med forskare och kliniker i hela Sverige och knyta dem till vårt Nordiska och Europeiska nätverk, säger Oliver Billker, föreståndare för MIMS.

Oliver Billker, föreståndare för MIMS, arbetar i laboratoriet. 

Oliver Billker, föreståndare för MIMS, i laboratoriet. 

Bild Magnus Bergström

De tillförda resurserna kommer att finansiera nya gruppledartjänster vid MIMS men också ge stöd till kliniska infektionsforskare vid svenska universitetssjukhus, med målsättningen att nationellt stärka klinisk infektionsforskning och utveckla kunskapsöverföring från grundforskning till klinik.

– Kempestiftelsernas medel går till nya tjänster vid Umeå universitet. Stiftelserna stödjer forskning vid de norrländska lärosätena och MIMS är en miljö som genererat ett Nobelpris vilket visar att det går att bygga internationellt mycket konkurrenskraftiga forskningsmiljöer vid dessa lärosäten, säger Alice Kempe, ordförande Kempestiftelserna.

Medel kommer också att avsättas för stöd till prekliniska infektionsforskare där målsättningen är att skapa en nationell grupp av unga MIMS-forskare som kopplar ihop gruppledare tidigt i karriären från hela Sverige med EMBL-nätverket.

– Vi är glada över att tillsammans med Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse göra denna satsning på MIMS, så att Umeå och Sverige fortsättningsvis kan bidra med forskning och utveckling inom ett internationellt mycket angeläget område, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från