Bild: Mattias Pettersson

Karriär och utbildning

MIMS tillhandahåller en enastående forskningsmiljö för att utforska bakteriell patogenes, parasitcellbiologi och virologi. Institutet är nära kopplat till universitetssjukhuset, vilket underlättar translationell infektionsforskning.

MIMS gruppledartjänster kommer med ett attraktivt startpaket, tillgång till toppmoderna anläggningar och infrastruktur och gott om möjligheter att engagera sig i ett brett och inspirerande internationellt forskarsamhälle. Kliniska forskningsenheter finns tillgängliga vid universitetssjukhuset i Umeå och den livliga life science-verksamheten i norra Sverige inkluderar växande forsknings- och startup-verksamhet. Gruppledare får mentorskap från både lokala och internationella källor.

Postdoktorer och doktorander vid MIMS har en unik forsknings- och utbildningsmiljö som ger dem de kunskaper, färdigheter och möjligheter till nätverkande som de behöver för en framgångsrik karriär. Vi strävar efter att utbilda internationellt konkurrenskraftiga forskare som får en bred förståelse för infektionsbiologi och det breda utbud av modeller och tekniker som vi använder för att studera den.

 

Översta bilden: Kasturika Shankar, doktorand i Carlsons laboratorium.

Senast uppdaterad: 2023-07-26 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från