Bild: Mattias Pettersson

Forskning

MIMS avser att öka dynamiken inom området molekylärmedicin, bland annat genom att utnyttja sitt europeiska nätverk för svensk forskning och främja karriärmöjligheter och utbildning av unga forskare.

MIMS gruppledare använder framgångsrikt de tillgängliga tvärvetenskapliga metoderna i studier av virulensmekanismer och värd-patogeninteraktioner hos olika mikroorganismer som orsakar infektioner och sjukdomar. MIMS-forskningen sträcker sig från den mer klassiska, Nobelprisbelönta mikrobiologiska forskningen, gjord av Emmanuelle Charpentier, till de senaste metoderna inom infektionsgenomik.

MIMS bygger också broar mellan grundläggande och klinisk infektionsforskning genom att erbjuda kliniker i tidiga skeden Clinical Research Fellow Programme. Detta program främjar samarbetsprojekt med grundforskare vid MIMS och dess europeiska nätverk och underlättar tillgången till forskningsinfrastrukturen i det nordiska EMBL-partnerskapet.

Emmanuelle Charpentier grundare av CRISPR-Cas9-genredigeringstekniken

Emmanuelle Charpentier, Nobelpristagare i kemi och grundare av CRISPR-Cas9-genredigeringstekniken, förklarar hur hon fick idén och varför hon gick till Umeå universitet och MIMS i Sverige. Producerad av Dramasvecia för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. (Video på engelska)

 

Översta bilden: (från vänster till höger) Maria Ivanova, doktorand vid Bushells laboratorium, Ellen Bushell, gruppledare för MIMS, och Sophia Hernandez, doktorand vid Bushells laboratorium.

Senast uppdaterad: 2023-07-26 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från