Bild: Jenny Rehnman

Om oss

MIMS bedriver grundforskning och translationell forskning inom molekylär infektionsmedicin och etablerades vid Umeå universitet 2007. MIMS är hemvist för CRISP/Cas9-upptäckten, en teknik som så småningom ledde till Nobelpriset i kemi 2020. Viktiga framsteg inom infektionsforskningen täcker hela spektrumet av virala, bakteriella och eukaryota patogener.

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) vid Umeå universitet är ett internationellt ledande institut för grundläggande infektionsforskning med en nationell uppgift att länka svenska forskare till det växande nätverket av excellenscentra vid European Molecular Biology Laboratory (EMBL). För att kunna hantera dagens infektionsutmaningar krävs en effektiv integration av grundforskning och klinisk praxis inom ramen för ett internationellt samarbete. Vår vision är att MIMS ska dra nytta av sina unika styrkor och nätverk för att hjälpa svenska infektionsforskare att möta dessa utmaningar.

MIMS är den svenska noden i Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. Det nordiska EMBL-partnerskapet är en viktig strategisk aktör i Europas molekylära förståelse av sjukdomsmekanismer, tack vare dess kompletterande forskningsexpertis, enastående forskningsinfrastrukturer och industrisamarbeten.

Det nordiska EMBL-partnerskapet strävar efter att behålla och attrahera de allra bästa internationella forskartalangerna genom att erbjuda en utmärkt forskningsmiljö för unga, begåvade forskare med målet att de ska fortsätta sin vetenskapliga karriär i något av de nordiska länderna. Genom att utvidga EMBL:s erkända forskningsstyrkor inom områden som cellbiologi och biofysik, utvecklingsbiologi, genombiologi och bioinformatik samt strukturbiologi bidrar de enskilda noderna i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylärmedicin med sina egna kompletterande styrkor. Varje nordisk partner har antagit EMBL-modellen för internationell rekrytering, personalomsättning och vetenskapliga granskningar.

Sedan starten 2007 har MIMS fostrat nästa generations gruppledare att bedriva riskfylld och banbrytande forskning inom infektionsmedicin. MIMS är väl integrerat i den lokala forskningsmiljön, där nästan 100 forskargrupper och kliniker är organiserade i Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) för att samarbeta brett och koppla kemisk och strukturell biologi till in vivo-infektionsmodeller och kliniska data. MIMS har vuxit fram ur detta starka forskningsekosystem och använder nu sina nära band till det nordiska EMBL-partnerskapet till förmån för inte bara den lokala miljön utan även svensk vetenskap mer generellt.
MIMS gruppledare tjänster kommer med ett attraktivt startpaket, tillgång till toppmoderna anläggningar och infrastruktur och gott om möjligheter att engagera sig med ett brett och inspirerande internationellt forskarsamhälle. Kliniska forskningsenheter finns tillgängliga vid universitetssjukhuset i Umeå och den livliga life science-verksamheten i norra Sverige inkluderar växande forsknings- och startup-verksamhet.

 

Översta bilden: Medlemmar av MIMS minglar under ett av MIMS vetenskapliga symposier.

Senast uppdaterad: 2023-08-09 Sidansvarig: nora.lehotai@umu.se

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från