MIMS

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden

MIMS är den svenska partnern i Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine

Bild: Mattias Pettersson

LÄR KÄNNA VÅRA FORSKARE

MIMS gruppledare på vintern vid Umeå universitetetscampus

Vad arbetar våra forskare med? Hur förbättrar de människors hälsa?

Vad arbetar våra forskare med? Hur förbättrar de människors hälsa?

Läs mer om forskning som bedrivs vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

MIMS-seminarium: Molekylär infektionsmedicin

Irina Gutsche är innehavare av 2023 års Tage Erlander gästprofessur från Vetenskapsrådet. Dr Gutsche tillbringar sin tid som gästprofessor vid kemiska institutionen vid Umeå universitet.
Kom på hennes installationsceremoni den 28 november i Rotundan, med start kl. 9.00! Installationen hålls på engelska. 

Läs mer här

 

Svensk-nordisk EMBL-nod är en del av ett nyligen finansierat postdoc-program

MIMS utökar möjligheterna för livsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet genom NORPOD postdoc-program.

Läs mer här

Nordic EMBL Partnership design element

MIMS är den svenska noden i Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine

MIMS är den svenska noden i Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine

Nordic EMBL Partnership, en viktig strategisk aktör inom Europas molekylära förståelse av sjukdomsmekanismer

MIMS årsrapport för 2021-2022

MIMS årsrapport för 2021-2022

MIMS årsrapport för 2021-2022

MIMS årsrapport för 2021-2022 är nu publicerad online

Bakteria

Forskningsområden

Forskningsområden

Upptäck de olika forskningsområden som MIMS forskare är engagerade i

Björn Schröder och Fabiola Puertolas Balint äter frukt i kontoret

Våra berättelser

Våra berättelser

Läs de senaste artiklarna om vår forskning och våra forskare

Norrsken på Umeå universitet campus

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Ta reda på vilka lediga tjänster som finns

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från