MIMS ser tillbaka på milstolpar som uppnåtts under 2021–2022

MIMS årsrapport för 2021-2022 har nu publicerats online. I rapporten presenteras viktiga genombrott inom infektionsforskningen och den gemenskap som driver denna forskning vid MIMS.

Publicerad: 2023-06-27 Uppdaterad: 2023-06-29, 15:23 Text: Nóra Lehotai, MIMS at Umeå University

Årsrapporten för Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, för perioden 2021-2022 beskriver vad som hände under de senaste två åren på MIMS:

  • Hur våra forskare har gjort viktiga nya upptäckter relaterade till infektioner av virus, bakterier och parasiter och hur dessa patogener interagerar med sina värdar och vektorer.
  • Hur EMBL:s gruppledarmodell har hjälpt oss att utveckla karriärerna för utmärkta unga forskare.
  • Hur vi har engagerat oss lokalt, med nationella program och internationella partners i det nordiska EMBL-partnerskapet för molekylär medicin.
  • Hur vi gick in i vår fjärde femåriga finansieringsperiod efter en positiv utvärdering av Vetenskapsrådet.
    Och mycket mer. 

"Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som har bidragit, våra forskare, administratörer, samarbetspartners, finansiärer och styrelseledamöter. Vi hade inte klarat det utan er! Trevlig läsning!", säger Oliver Billker, MIMS Director.

Du kan ladda ner en PDF-version av MIMS årsrapport 2021-2022 här. PDF-filen använder dubbelsidig vy. Tryckta exemplar har redan distribuerats till personal och intressenter, och vid intresse finns de tillgängliga genom att kontakta MIMS kontor.

Nordic EMBL partnerskap för molekylärmedicin

Med support från