"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Amanda Lappalainen

Jag är doktorand på Institutionen för klinisk mikrobiologi hos Anna Överby. Jag forskar om hur TBE-virus överkommer kroppens försvar och orsakar hjärninflammation.

Kontakt

E-post
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Anknytning

TBE (Tick-Borne Encephalitis) virus är ett fästingburet virus som sprids till människor via fästingbett eller opastoriserad mjölkprodukter från smittbärande djur. TBE-virus kan orsaka hjärninflammation hos människor, vilket i sin tur kan leda till långvariga neurologiska symptom. För att kunna hitta nya sätt att bekämpa viruset undersöker jag hur TBE-virus överkommer kroppens immunförsvar, passera blod-hjärn-barriären och orsakar hjärninflammation. Jag använder musmodeller att studera immunsvaret mot TBE-infektion samt hur viruset överkommer kroppen försvar.

Jag tog min Kandidatexamen i molekylärbiologi vid Umeå universitet där jag fann intresse i immunförsvaret och hur den påverkas vid sjukdom. Detta tog mig till Lunds universitet där jag genomförde min Masterexamen i  molekylärbiologi med inriktning mot medicinsk biologi. Där studerade jag bland annat utvecklingen av residenta T-celler i tarmen under mitt examensarbete hos William Agace. Under mina 2 år vid Lunds universitet stärktes mitt intresse för immunologi och neurologi, därför valde jag att söka mig vidare inom akademin. Nu är jag anställd som doktorand på institutionen för klinisk mikrobiologi i Anna Överby lab där jag får möjlighet att utveckla mitt intresse genom att studera immunreaktionen mot TBE-virus och neuroinflammation.

Forskargrupper

Gruppmedlem