"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Fällström

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.D.355 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för matematik och matematisk statistik
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för matematik och matematisk statistik
Journal of Geometric Analysis, Vol. 26, (1) : 463-473
Backlund, Ulf; Carlsson, Linus; Fällström, Anders; et al.
Ett universitet i tiden: universitetspedagogiska konferensen 2013 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 65-69
Fällström, Anders; Uvell, Staffan; Winka, Katarina
Complex Variables and Elliptic Equations, Abingdon, Oxon, UK: Taylor & Francis 2008, Vol. 53, (4) : 307-309
Carlsson, Linus; Fällström, Anders
Mathematica Bohemica, Vol. 131
Backlund, Ulf; Fällström, Anders
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 6
Fällström, Anders