"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anita Malmqvist

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för språkstudier Enhet: Tyska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Text-, Diskurs- und Kommunikationsforschung: Festschrift für Hartmut Lenk, Landau: Verlag Empirische Pädagogik 2021 : 217-235
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, TU Darmstadt 2020, Vol. 25, (2) : 157-179
Knospe, Yvonne; Malmqvist, Anita
Egna vägar och andras: elva essäer om liv och bildning i det bottniska området, Umeå: Bottniska studier 2020 : 57-71
Malmqvist, Anita
Persuasionsstile in Europa: Strategien und Mittel des Überzeugens in Zeitungskommentaren aus kulturkontrastiver Sicht, Berlin: Frank & Timme 2020 : 53–74-
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Kalbotyra, Vilnius: Vilnius University Press 2020, Vol. 73 : 176-187
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Observing writing: insights from keystroke logging and handwriting, Leiden: Brill Academic Publishers 2019 : 258-284
Knospe, Yvonne; Sullivan, Kirk P H; Malmqvist, Anita; et al.
Nya familjekonstellationer – nya benämningar?: Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2019 : 108-136
Malmqvist, Anita
Persuasionsstile in Europa IV: Typen und Textmuster von Kommentaren in Tageszeitungen, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag AG 2019 : 15-42
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 38
Malmqvist, Anita; Westum, Asbjørg
Neuphilologische Mitteilungen, Helsinki: Neuphilologischer Verein 2019, Vol. CXX : 29-47
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Neuphilologische Mitteilungen, Helsinki: Modern Language Society 2019, Vol. 120, (1) : 29-47
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Persuasionsstile in Europa III: Linguistische Methoden zur vergleichenden Analyse von Kommentartexten in Tageszeitungen europäischer Länder, Hildesheim: Georg Olms Verlag 2017 : 226-246
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann; von der Heiden, Gregor
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Vol. 21, (2) : 13-26
Haukås, Åsta; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Persuasionsstile in Europa II: Kommentartexte in den Medienlandschaften europäischer Länder, Hildesheim: Georg Olms Verlag AG 2016 : 21-57
Malmqvist, Anita; von der Heiden, Gregor
Text och textualitet, Vasa: Vasa universitet 2016 : 345-354
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå universitet 2015 : 171-185
Knospe, Yvonne; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå universitet 2015 : 127-140
Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Kurze Texte und Intertextualität: Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 26.9. bis 27.9.2013 in Vaasa, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2015 : 109-121
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie, Vasa universitet: 2014 : 144-155
Malmqvist, Anita
Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie: VAKKI Publications 3, Vasa universitet 2014 : 144-155
Malmqvist, Anita
Phraseologie und Kultur, Maribor: Univerza v Mariboru 2014 : 427-440
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Perspektivet som utmaning: VAKKI-symposiumi XXXIII. Vaasa 7.–8.2.2013, Vasa: Vasa universitet 2013 : 185-196
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Mit Wörtern bewegen: Festschrift für Mariann Skog Södersved zum 60. Geburtstag, Vaasa: Vaasan yliopisto 2013 : 41-54
Malmqvist, Anita; von der Heiden, Gregor
VAKKI Publications 1 2012: Kielet liikkeessä Språk i rörelse Languages in Motion  Sprachen in Bewegung, Vaasa: Vaasan yliopisto Vasa universitet 2012 : 164-174
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Sprache und Kultur im Spiegel der Rezension: Ausgewählte Beiträge der GeFoText-Konferenz vom 29.9. bis 1.10.2010 in Vaasa, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2012 : 105-114
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Persuasionsstile in Europa: Methodologie und Empirie kontrastiver Untersuchungen zur Textsorte Pressekommentar, Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag 2012 : 251-274
von der Heiden, Gregor; Malmqvist, Anita
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 14
Jendis, Mareike; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Sprache und Ethik: Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten jamonikielisyyden tutkijaryhmän julkaisutPublikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk ochflerspråkighet vid Vasa universitet, Vasa: 2011 : 234-245
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Kieli ja tunteet, Språk och känslor, language and Emotions, Sprache und Emotionen: VAKKI Symposium XXX, Vaasan yliopisto, Vasa universitet, 12-13.2.2010, Vasa Universitet: 2010 : 176--186
Malmqvist, Anita
EUROPHRAS 2008: Beiträge zur internationalen Phraseologiekonferenz vom 13.–16.8.2008 in Helsinki, Helsinki: Universität Helsinki Institut für moderne Sprachen Germanistik 2010 : 355-364
Skog Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
VAKKI Symposium XXiX: Kieli ja valta Språk och makt Sprache und Macht Language and Power, Vasa: 2009 : 375-386
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Stockholm: Liber 2009
Valfridsson, Ingela; Tornberg, Ulrika; Malmqvist, Anita
ASLA:s höstsymposium: språkinlärning, språkdidaktik och teknologi26
Malmqvist, Anita
Malmqvist, Anita; Skog-Södersved, Mariann
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, 2/2008
Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2008:2
Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Muttersprache, Wiesbaden: Gesellschaft Deutsche Sprache 2007, Vol. 117, (1) : 17-35
Malmqvist, Anita
Muttersprache: Vierteljahresschrift für deutsche Sprache, Vol. 117, (1) : 17-36
Malmqvist, Anita
Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet: VAKKI-symposium XXVII, Vasa 9-10.2. 2007, Vasa: Vaasan yliopisto 2007 : 317-327
Skog-Södersved, Mariann; Malmqvist, Anita
Praxis Grundschule : 5–7-
Jendis, Mareike; Malmqvist, Anita
Muttersprache, Wiesbaden: Gesellschaft Deutsche Sprache 2006, Vol. 116, (3) : 216-227
Malmqvist, Anita
Språkforskning på didaktisk grund: rapport från ASLA:s höstsymposium, Växjö, 10-11 2005
Malmqvist, Anita
Muttersprache: Vierteljahresschrift für deutsche Sprache, Vol. 3 : 216-227
Malmqvist, Anita
Interkulturelle Kompetenz
Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Korpuslinguistik deutsch: synchron-diachron-kontrastiv : Würzburger Kolloquium 2003, Tübingen: Niemeyer 2005 : 273-276
Malmqvist, Anita
Forskning om undervisning i främmande språk: rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004
Malmqvist, Anita