"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ann-Charloth Nilsson

Jag är Biomedicinsk analytiker och deltar i forskningen om ALS med att utföra DNA, RNA och protein analyser. Är också med i gruppen som jobbar med de läkemedelsstudier som pågår här.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskningsingenjör vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Deltar i arbetet att kartlägga orsakerna till ALS och har jobbat i ALS-gruppen sedan 1993.

Har genom åren främst jobbat med DNA extrahering och sekvensering av intressanta gener.

Senaste tiden även jobbat med proteinarbete i form av dot-blot på SOD1 aggregat i vävnader från SOD1 transgena möss.

Deltar också i de två kliniska läkemedelsprövningar mot ALS som pågår här, med att ta hand om de prover som tas. 

Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Informa Healthcare 2014, Vol. 15, (1-2) : 130-137
Bergström, Petra; von Otter, Malin; Nilsson, Staffan; et al.
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, Informa Healthcare 2013, Vol. 14, (1) : 26-29
Akimoto, Chizuru; Forsgren, Lars; Linder, Jan; et al.
Human Molecular Genetics, Vol. 22, (17) : 3477-3484
Eschbach, Judith; Schwalenstocker, Birgit; Soyal, Selma M.; et al.
Human Molecular Genetics, Vol. 19, (21) : 4201-4206
Birve, Anna; Neuwirth, Christoph; Weber, Markus; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem