"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Bogren

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandläkarutbildningen, Molekylär parodontologi
Plats
Byggnad 1A, våning 5, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, 901 85 Umeå, Norrlands universitetssjukhus, 5 tr Umeå universitet, 901 85 Umeå
Journal of Clinical Periodontology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 50, (12) : 1601-1620
Bertl, Kristina; Tsakos, Georgios; Pandis, Nikolaos; et al.