"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Dahlin

Jag är forskare i onkologi. Målet med min forskning är att få en bättre förståelse för varför vissa barn utvecklar en hjärntumör.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Onkologi
Plats
Målpunkt M31, Byggnad 6M, plan 3, Norrlands universitetssjukhus, Translationellt forskningscentrum (TRC) Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är forskare i onkologi. Målet med min forskning är att få en bättre förståelse för varför vissa barn utvecklar en hjärntumör. Jag undersöker bland annat om genetiska faktorer kan påverka risken, till exempel genom att jämföra arvsmassan hos barn som blivit sjuka med arvsmassan hos friska barn. Jag undersöker även genetiska och andra molekylära förändringar i tumören. I förlängningen hoppas jag att ny kunskap från min forskning kan bidra till bättre förutsättningar att förhindra och bota hjärntumörer hos barn. 

Eftersom hjärntumörer hos barn är en ovanlig sjukdom samarbetar jag både nationellt och internationellt för att få ytterligare underlag för att undersöka våra teorier och styrka forskningen.

Jag har forskat om olika typer av hjärntumörer sedan 2011, då jag disputerade med en avhandling om DNA-metylering i tjock- och ändtarmscancer.

Neuro-Oncology, Oxford University Press 2023, Vol. 25, (9) : 1709-1720
Foss-Skiftesvik, Jon; Li, Shaobo; Rosenbaum, Adam; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13
Rosenbaum, Adam; Dahlin, Anna M.; Andersson, Ulrika; et al.
Neuro-Oncology Advances, Oxford University Press 2022, Vol. 4 : II73-II80
Wu, Wendy Yi-Ying; Dahlin, Anna M.; Wibom, Carl; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2022, Vol. 11, (4) : 1016-1025
Wu, Wendy Yi-Ying; Späth, Florentin; Wibom, Carl; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Springer 2020, Vol. 147, (2) : 309-315
Dahlin, Anna M.; Wibom, Carl; Andersson, Ulrika; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (8)
Sjöström, Olle; Dahlin, Anna M.; Silander, Gustav; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2020, Vol. 15, (9)
Svensson, Daniel; Rentoft, Matilda; Dahlin, Anna M.; et al.
Cancer Causes and Control, Springer 2019, Vol. 30, (2) : 177-185
Andersson, Ulrika; Degerman, Sofie; Dahlin, Anna M.; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2019, Vol. 28, (7) : 1252-1258
Dahlin, Anna M.; Wibom, Carl; Andersson, Ulrika; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Springer 2019, Vol. 145, (2) : 287-294
Sjöberg, Rickard L; Wu, Wendy Yi-Ying; Dahlin, Anna M.; et al.
Cancers, MDPI 2019, Vol. 11, (12)
Wu, Wendy Yi-Ying; Johansson, Gunnar; Wibom, Carl; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2017, Vol. 19, (S3) : 23-23
Andersson, Ulrika; Degerman, Sofie; Dahlin, Anna; et al.
PLOS ONE, Public library science 2016, Vol. 11, (10)
Dahlin, Anna M.; Wibom, Carl; Ghasimi, Soma; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Vol. 127, (3) : 483-492
Ghasimi, Soma; Wibom, Carl; Dahlin, Anna M.; et al.
Neuro-Oncology, OXFORD UNIV PRESS INC 2016, Vol. 18 : 58-58
Heimberger, Amy; Liu, Yanhong; Gabrusiewicz, Konrad; et al.
Tumor Biology, Vol. 37, (8) : 11065-11072
Späth, Florentin; Andersson, Ulrika; Dahlin, Anna M.; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Vol. 125, (1) : 75-78
Dahlin, Anna M.; Hollegaard, Mads V.; Wibom, Carl; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Vol. 24, (5) : 810-816
Wibom, Carl; Späth, Florentin; Dahlin, Anna M.; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2014, Vol. 16, (Suppl. 2) : ii109-ii110
Wibom, Carl; Spaeth, Florentin; Dahlin, Anna; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2013, Vol. 108, (10) : 2153-2163
Eklöf, Vincy; Wikberg, Maria L.; Edin, Sofia; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 132, (10) : 2464-2468
Melin, Beatrice; Dahlin, Anna M; Andersson, Ulrika; et al.
Tumor Biology, Springer Netherlands 2013, Vol. 34, (2) : 1013-1020
Wikberg, Maria L.; Edin, Sofia; Lundberg, Ida V.; et al.
PLOS ONE, PLoS One 2012, Vol. 7, (10) : e47045-
Edin, Sofia; Wikberg, Maria L.; Dahlin, Anna M.; et al.
International Journal of Cancer, Geneve: International union against cancer 2012, Vol. 131 : 779-788
Isaksson-Mettävainio, Martin; Palmqvist, Richard; Dahlin, Anna M; et al.
Umeå University medical dissertations, 1412
Dahlin, Anna
Modern Pathology, Vol. 24 : 671-682
Dahlin, Anna M; Henriksson, Maria L; Van Guelpen, Bethany; et al.
PLOS ONE, San Francisco, CA: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (8) : 1-11
Gustafsson, Sofia B; Palmqvist, Richard; Henriksson, Maria L; et al.
American Journal of Pathology, Elsevier 2011, Vol. 178, (3) : 1387-1394
Henriksson, Maria L; Edin, Sofia; Dahlin, Anna M; et al.
Clinical Cancer Research, Vol. 16, (6) : 1845-1855
Dahlin, Anna M; Palmqvist, Richard; Henriksson, Maria L; et al.
Cancer Causes and Control, Vol. 21, (4) : 557-566
Van Guelpen, Bethany; Dahlin, Anna M; Hultdin, Johan; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 32, (2) : 304-314
Dahlin, Anna M; Van Guelpen, Bethany; Hultdin, Johan; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem