"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Mothander

Områdeschef för Kompetensförsörjning och ledarutveckling. Programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), projektledare för värdegrundsprojektet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
HR-strateg vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Områdeschef för området Kompetensförsörjning och ledarutveckling inom Personalenheten med ett övergripande ansvar för stöd till chefer och medarbetare inom kompetensförsörjningsområdet, såsom nationell och internationell rekrytering och introduktion, kompetens- och karriärutveckling, stöd vid förändring och utvecklingsarbete samt chefs- och ledarutveckling.

Anna är programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), chefsintroduktion och Nyfiken på ledarskap. Internkonsult/processledare inom verksamhetsutveckling, ledar- och grupputveckling. Coaching av chefer och ledare. Anna är även projektledare för Umeå universitets värdegrundsarbete.