"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Tegström

Arbetar med grundlärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare vid Kansliet för lärarhögskolan
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I mitt uppdrag som utbildningsledare arbetar jag med övergripande utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningarna. I samarbete med Lärarhögskolans ledning, universitetets förvaltning samt personer med ansvar för lärarutbildningsfrågor vid institutionerna arbetar jag för att säkerställa kvalitet i de utbildningar som Lärarhögskolan ger. I det arbetet är jag bland annat delaktig i planering av utbildningsutbudet inom Lärarhögskolan, granskning av kursplaner samt uppföljning och utvärdering av kurser och program. Jag arbetar också med strategiska frågor som rör utveckling av lärarutbildningarna, antagning samt VFU. Därutöver ingår en arbetsuppgift i att som kvalificerad resurs stötta programråden för speciallärar- och specialpedagogprogrammen och grundlärarprogrammen i programspecifika frågor. 

Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet, 25
Tegström, Anna
2011 Hawaii International Conference on Education: 9th annual conference, January 4-7, 2011
Tegström, Anna
3LInC '10 - Lifelong Learning International Conference 2010, Kuala Lumpur, 10-12 November 2010
Tegström, Anna