Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anna Tellne

Anna Tellne

Jag arbetar med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsnivå. Jag fungerar som ledningens och institutionernas/enheternas stöd i budget- och ekonomifrågor.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå