"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Tellne

Jag arbetar med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsnivå. Jag fungerar som ledningens och institutionernas/enheternas stöd i budget- och ekonomifrågor.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå