"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anne Möller Thysell

Instruktionssjuksköterska på Clinicum Betula, Kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet. Undervisar i praktiska moment och ansvarar för amanuensverksamheten vid Clinicum Betula.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Instruktionssjuksköterska vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Clinicum Betula - Kliniskt träningscentrum vid Umeå Universitet
Plats
NUS Målpunkt H, Försörjningsvägen 1c Umeå universitet, 901 87 Umeå