"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annie Woube

Jag är lärare och forskare i etnologi. Genom etnografiska metoder forskar jag om olika former av självförverkligande via motionsidrott med fokus på genuskonstruktioner, jämställdhet och jämlikhet.

Kontakt

E-post
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Anknytning

Jag är etnolog och forskar om fritid och olika former av självförverkligande med fokus på genuskonstruktioner, jämställdhet och jämlikhet, primärt i vår tid och i det svenska samhället.

I det VR-finansierade forskningsprojektet Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen undersöker Karin S. Lindelöf, docent i genusvetenskap, och jag just extremloppsdeltagande samt villkoren för denna typ av motionsidrottande. Studien är baserad på bland annat etnografiskt fältarbete, intervjuer, netnography samt dokumentära och biografiskt skrivna inspirationsböcker om extremsportande.

Här kan du lyssna på min och Karin S. Lindelöfs podcast Super-extra-mega-ultralopp: en forskningspodd där vi berättar i korta avsnitt om projektet och hur det framskrider: https://www.spreaker.com/show/super-extra-mega-ultralopp

Karin S. Lindelöf och jag forskar också om motionslopp för endast kvinnor, s.k. tjejlopp som kulturellt fenomen genom arkivstudier, studier av sociala medier samt etnografiskt fältarbete under lopp såsom Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och Vårruset. Projektet bedrivs i samarbete med Nordiska museet, Riksidrottsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

I poddavsnittet nedan berättar jag och Karin S. Lindelöf om projektet om tjejlopp utifrån musik som spelas i samband med loppen, #56 Tjejloppens Blandband i RadioScience-serie Sommarforskarna: http://www.radioscience.se/tag/annie-woube/

Jag disputerade 2014 med en avhandling om svenska medborgare som flyttat och bosatt sig på Costa del Sol i södra Spanien genom livsstilsmigration. Avhandlingen är baserad på längre etnografiskt fältarbete på plats i kuststaden Fuengirola. I avhandlingen studerar jag hur tillhörighet skapas genom teoretiska perspektiv som fenomenologi, identifikationsteori, transnationalitet, diaspora studier. Jag är också intresserad av levnadsberättelser och studiet av materiella ting.

Jag är vikarierande lektor i etnologi och undervisar på flera kurser vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.