"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Annika Berghemmer

Annika Berghemmer

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Jag är legitimerad röntgensjuksköterska. Arbetar som adjunkt vid institutionen för omvårdnad sedan 2008. 

Inom röntgensjuksköterskeprogrammet  - kursansvarig för kurs Radiografi I (T1), Biomedicin & allmän farmakologi (T2) samt Omvårdnad (T4).

Jag undervisar främst på röntgensjuksköterskeprogrammet, men även inom andra program. Jag planerar även Röntgensjuksköterskeprogrammets VFU.

Är också del av institutionens VFU-grupp, vars huvudsakliga uppdrag är att bidra till utvecklingen av kvaliteten i VFU och initiera
kvalitetshöjande åtgärder.