"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Annika Berghemmer

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Legitimerad röntgensjuksköterska. Arbetar som adjunkt vid institutionen för omvårdnad sedan 2008. 

Inom röntgensjuksköterskeprogrammet är jag kursansvarig för kurser i termin ett, två samt fyra. Jag undervisar främst på röntgensjuksköterskeprogrammet, men även inom andra program. 

Jag planerar hela Röntgensjuksköterskeprogrammets VFU (verksamhetsförlagda utbildning). 

Är också del av institutionens VFU-grupp, vars huvudsakliga uppdrag är att bidra till utvecklingen av kvaliteten i VFU och initiera
kvalitetshöjande åtgärder.