"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arian Rostami

Doktorandprojekt: Work-related stress, gender-based and sexual harassment and job satisfaction among police officers working in vulnerable areas in Stockholm

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå
Nordic Journal of Studies in Policing, Universitetsforlaget 2023, Vol. 10, (1) : 1-17
Rostami, Arian; Burman, Monica; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Burman, Monica; et al.
Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change, Oxford University Press 2021 : 181-196
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2021, Vol. 34, (2) : 1675-1694
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian; Eriksson, Malin; et al.
Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, Vol. 8, (1) : 115-127
Richter, Jörg; Ghazinour, Seyedmehdi; Rostami, Arian
Journal of Family Issues, Sage Publications 2014, Vol. 35, (14) : 1940-1958
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Lennart; et al.
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 78
Rostami, Arian
Applied Research in Quality of Life, Springer 2013, Vol. 8, (3) : 385-402
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Lennart; et al.
Global Journal of Health Science, Vol. 5, (4) : 151-164
Rostami, Arian; Ghazinour, Mehdi; Richter, Jörg