Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Åsa Nordström

Åsa Nordström

Jag arbetar med VFU-handläggning, arkivsamordning, bokningar i TimeEdit samt administrerar program och kurser på avancerad nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Institutionen för omvårdnad Roll: Administratör
Plats
Vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 och 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina arbetsuppgifter består i huvudsak av

  • VFU-handläggning på sjuksköterskeprogrammet för Campus Umeå - termin 1, 3 och 4 samt på specialistsjuksköterskeprogrammet med iriktning mot operationssjukvård
  • Arkivsamordning samt bokningar i TimeEdit
  • Adminstration av kurser på avancerad nivå (Masterprogrammet i omvårdnad, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, Omvårdnad vid allergi, astma och KOL)