"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Axel Vikström

Forskar om prediktion av cerebral perfusion.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Jag är doktorand inom medicinsk teknik och inriktar min forskning mot prediktion av cerebral perfusion, det vill säga förutsägning av vaskulaturens förmåga att förse hjärnvävnaden med blod. Denna förmåga hänger till stor del på konfigurationen hos Willis cirkel då den omfördelar inflödet till hjärnan ut till hjärnans olika delar. Det är i nuläget svårt att klassificera vilken patient som kan ta skada, och till vilken grad, av förändrade perfusionsmängder. Därför utvecklar vi en individspecifik metod som kombinerar magnetkamera och datortomografiskt data samt tryck- och flödesberäkningar för att predicera tryckfördelningen i Willis cirkel under extrema vaskulära förhållanden, exempelvis operation.