"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ben Johns

'EC' postdoktor i Ultrafast Nanoscience group som leds av Nicolò Maccaferri.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för fysik Enhet: Ultrafast Nanoscience
Plats
Fysikhuset, plan 1, Linnaeus väg 24, FA116 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är postdoktor i gruppen Ultrasnabb nanovetenskap på Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Min forskning stöds av programmet Excellence by Choice programme finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kempe Foundation och Umeå universitet. Tidigare var jag forskarassistent vid Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Mohali i Indien i gruppen Molecular Strong Coupling.

I min forskning använder jag ultrasnabb multidimensionell spektroskopi för att experimentellt undersöka biologiska processer som enzymbindning. Även om biomolekylära strukturer har studerats omfattande med hjälp av kristallografi och NMR-tekniker, är det mer utmanande att fånga deras dynamik. Detta beror på att biokemiska processer som proteinkonformationsförändringar sker vid extremt snabba tidsskalor, ofta mycket snabbare än de tidsmässiga upplösningarna av vanliga mättekniker. Vi implementerar en ultrasnabb olinjär spektroskopiteknik som kallas tvådimensionell (2D) spektroskopi för att undersöka denna dynamik med pikosekundupplösning. Insikterna är lovande för identifiering av mekanismer för strukturbaserad läkemedelsdesign.

Jag studerade fysik vid Indian Institute of Science (IISc) från 2011-2016 och avlade doktorsexamen från IISER Thiruvananthapuram 2022, i Scanning Probe Microscopy and Plasmonics-gruppen. I mitt doktorsarbete undersökte jag epsilon-nära-noll (ENZ) nanofotoniska tunna filmer och deras infraröda fotoniska tillämpningar. Ytterligare forskning involverar starkt kopplade optiska system och deras spridningskontroll; polariton-medierad laddning och energitransport i starka kopplingssystem; och metamaterial för ultrasnabb och bredbandsdrift.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt