"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bertil Sundqvist

Sedan jag gick i pension 2014 har jag arbetat deltid som gästforskare i Kina tillsammans med kinesiska forskare som tidigare arbetat i Umeå. På senare år har jag dock kommit tillbaka till Umeå.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för fysik
Plats
Fysikhuset, plan 1, Linnaeus väg 24, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning har till största delen och under lång tid varit fokuserad på fysikaliska egenskaper hos kolmaterial under höga tryck.

En tid efter min disputation fick jag en förfrågan om att undersöka elektriska egenskaper hos interkalerad grafit, ett "dopat" kolbaserat material med den högsta ledningsförmåga som uppmätts. Sedan dess har jag fortsatt att studera olika kolmaterial, från ren och interkalerad grafit till molekylära kolmaterial som fullerener och kolnanorör. Våra mest omfattande studier har gällt fullerener och vi har i Umeå gjort stora insatser för att kartlägga hur deras kristallstrukturer varierar med tryck och temperatur. Framför allt har vi kartlagt hur fullerenmolekyler kan polymeriseras till dimerer, linjära kedjor, tvådimensionella plan eller tredimensionella strukturer under tryck. Vi har också studerat hur fullerener, kolnanorör och grafit kan "dopas" med alkalimetaller som litium, natrium, kalium och rubidium. Sådan dopning används praktiskt för energilagring i till exempel litiumbatterier och är alltså av stort praktiskt intresse.

Förutom egenskaper och struktur hos kolmaterial har jag under årens lopp studerat elektriska och termiska ledningsförmågor i både metaller, legeringar, keramiska högtemperatursupraledare och kompositmaterial, och under några år undersökte vi också struktur och ledningsförmåga under höga tryck hos lätta material för vätgaslagring.

Physical Review B, American Physical Society 2024, Vol. 109, (19)
Wu, Bingze; Zhu, Mingfeng; Zhai, Chunguang; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14, (1)
Shang, Yuchen; Yao, Mingguang; Liu, Zhaodong; et al.
Chemical Science, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 14, (6) : 1479-1484
Yin, Xiu; Zhai, Chunguang; Hu, Shuhe; et al.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, Elsevier 2022, Vol. 165
Sundqvist, Bertil
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 125, (31) : 17155-17163
Du, Mingrun; Dong, Jiajun; Zhang, Ying; et al.
Nature, Nature Publishing Group 2021, Vol. 599, (7886) : 599-604
Shang, Yuchen; Liu, Zhaodong; Dong, Jiajun; et al.
Physics reports, Elsevier 2021, Vol. 909 : 1-73
Sundqvist, Bertil
Physics Letters A, Elsevier 2021, Vol. 400
Sundqvist, Bertil
Applied Physics Letters, American Institute of Physics (AIP) 2021, Vol. 118, (2)
Yang, Zhenxing; Mahmood, Javeed; Niu, Shifeng; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2021, Vol. 12, (1)
Zhai, Chunguang; Yin, Xiu; Niu, Shifeng; et al.
Physical Review Letters, American Physical Society 2020, Vol. 124, (6)
Dong, Jiajun; Yao, Zhen; Yao, Mingguang; et al.
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 142, (16) : 7584-7590
Zhang, Ying; Yao, Mingguang; Du, Mingrun; et al.
National Science Review, Oxford University Press 2019, Vol. 6, (4) : 713-718
Huang, Xiaoli; Wang, Xin; Duan, Defang; et al.
Advanced Materials, Wiley-VCH Verlagsgesellschaft 2018, Vol. 30
Du, Mingrun; Yao, Mingguang; Dong, JiaJun; et al.
Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 148, (14)
Johari, G. P.; Andersson, Ove; Sundqvist, Bertil
Journal of Physics and Chemistry of Solids, Elsevier 2018, Vol. 122 : 41-50
Sundqvist, Bertil; Tolpygo, Vladimir Kirillovich
Carbon, Elsevier 2018, Vol. 130 : 170-177
Yang, Zhenxing; Hu, Kuo; Meng, Xianwei; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 115 : 740-745
Cui, Wen; Sun, Shishuai; Sundqvist, Bertil; et al.
Chemical Physics Letters, Elsevier 2017, Vol. 669 : 49-53
Du, Mingrun; Zhou, Miao; Yao, Mingguang; et al.
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 124 : 499-505
Pei, Cuiying; Feng, Meina; Yang, Zhenxing; et al.
Diamond and related materials, Elsevier 2017, Vol. 73 : 143-147
Sundqvist, Bertil
Carbon, Elsevier 2017, Vol. 125 : 258-268
Sundqvist, Bertil
Physical Review Letters, American Physical Society 2017, Vol. 118, (24)
Yang, Xigui; Yao, Mingguang; Wu, Xiangying; et al.
Applied Physics Letters, Melville: American Institute of Physics (AIP) 2017, Vol. 111, (10)
Yao, Mingguang; Fan, Xianhong; Zhang, Weiwei; et al.
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 93, (18)
Cheng, Benyuan; Li, Quanjun; Zhang, Huafang; et al.
Carbon, Elsevier 2016, Vol. 109 : 269-275
Cui, Wen; Sundqvist, Bertil; Sun, Shishuai; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6
Liu, Dedi; Liu, Bingbing; Sundqvist, Bertil; et al.
Low temperature physics (Woodbury, N.Y., Print), American Institute of Physics (AIP) 2015, Vol. 41, (8) : 630-636
Bagatskii, M.I.; Sumarokov, V.V.; Barabashko, M.S.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2015, Vol. 5
Cui, Jinxing; Yao, Mingguang; Yang, Hua; et al.
Journal of Chemical Physics, American Institute of Physics (AIP) 2015, Vol. 142, (16)
Inaba, Akira; Miyazaki, Yuji; Michalowski, Pawel P.; et al.
New Journal of Physics, Institute of Physics (IOP) 2015, Vol. 17, (2)
Sundqvist, Bertil; Andersson, Ove; Gong, Chen; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 119, (49) : 27759-27767
Yang, Xigui; Yao, Mingguang; Lu, Weibang; et al.
Advanced Materials, John Wiley & Sons 2015, Vol. 27, (26) : 3962-3968
Yao, Mingguang; Cui, Wen; Du, Mingrun; et al.
Low temperature physics (Woodbury, N.Y., Print), American Institute of Physics (AIP) 2014, Vol. 40, (8) : 678-684
Bagatskii, M.I.; Manzhelii, V.G.; Sumarokov, V.V.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2014, Vol. 4 : 06171-
Sundqvist, Bertil
Journal of Physics Conference Series, 500
Sundqvist, Bertil; Tolpygo, V. K.
Polymer, Oxford: Elsevier 2014, Vol. 55, (1) : 195-200
Yu, Junchun; Sundqvist, Bertil; Tonpheng, Bounphanh; et al.
Carbon, Pergamon-Elsevier Science 2013, Vol. 62 : 447-454
Cui, Wen; Yao, Mingguang; Yao, Zhen; et al.
Journal of Physics: Condensed Matter, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2013, Vol. 25, (47) : 475302-
Danilchenko, Boris A.; Tripachko, N. A.; Voitsihovska, E. A.; et al.
Optical materials (Amsterdam), Elsevier 2013, Vol. 36, (2) : 449-454
Liu, Dedi; Cui, Wen; Yao, Mingguang; et al.
Proceedings of Symposium MM, Materials under extreme environments, Fall Meeting 2012 of the Materials Research Society
Sundqvist, Bertil
High Pressure Research, Taylor & Francis 2013, Vol. 33, (1) : 141-151
Sundqvist, Bertil; Yao, Mingguang; Andersson, Ove
Applied Physics Letters, Vol. 103, (7) : 071913-
Yao, Mingguang; Cui, Wen; Xiao, Junping; et al.
ACS Nano, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 7, (2) : 1395-1399
You, Shujie; Sundqvist, Bertil; Talyzin, Alexandr
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 117, (4) : 1963-1968
You, Shujie; Yu, Junchun; Sundqvist, Bertil; et al.
ACS Macro Letters, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 2, (6) : 511-517
Yu, Junchun; Yao, Mingguang; Gröbner, Gerhard; et al.
Low temperature physics (Woodbury, N.Y., Print), Melville, NY: American Institute of Physics (AIP) 2012, Vol. 38, (1) : 67-73
Bagatskii, M. I.; Sumarokov, V. V.; Dolbin, Alexander V.; et al.
Low temperature physics (Woodbury, N.Y., Print), American Institute of Physics (AIP) 2012, Vol. 38, (6) : 523-528
Bagatskii, M.I.; Barabashko, M.S.; Dolbin, Alexander V.; et al.
Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 43, (6) : 737-740
Liu, Dedi; Yao, Mingguang; Li, Quanjun; et al.
Extended Abstracts of Carbon 2012, Krakow: Polish Carbon Society 2012 : 608-
Sundqvist, Bertil

Forskningsprojekt

22 januari 2008 till 31 december 2010