"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carola Nordbäck

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Mellan himmel och jord: Svenska kyrkans kulturarv inför framtiden, Stockholm: Verbum 2017 : 43-69
Nordbäck, Carola
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, bd 1, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 77-122
Nordbäck, Carola
Anders Chydenius samlade skrifter.: Bd 4, Predikningar över tio Guds bud 1781-1782, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2016 : 33-63
Nordbäck, Carola
The shifting boundaries of tolerance: inclusion, exclusion, and religious communities of memory, Åbo: Åbo Akademi 2016 : 135-197
Nordbäck, Carola
Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv, Sundsvall: Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet 2014 : 23-41
Nordbäck, Carola
Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, Göteborg: Makadam Förlag 2014 : 132-162
Nordbäck, Carola
Kyrkliga strukturer och platsbundna kulturer: Vilhelmina pastorat 200 år, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2014 : 9-62
Nordbäck, Carola
Vekkelsens møtesteder, Lund: Lunds universitet 2014 : 9-51
Nordbäck, Carola
Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism, Göteborg: Makadam Förlag 2014 : 14-43
Nordbäck, Carola
Svensk kyrkotidning, (25) : 517-522
Nordbäck, Carola
Svensk kyrkotidning, (26) : 539-547
Nordbäck, Carola
Historiska perspektiv på kyrka och väckelse: festskrift till Ingvar Dahlbacka på 60-årsdagen, Helsingfors: Finska kyrkohistoriska samfundet 2013 : 23-42
Nordbäck, Carola
Sweden in the eighteenth-century world: provincial cosmopolitans, Farnham: Ashgate 2013 : 177-199
Nordbäck, Carola
Svensk kyrkotidning, (26) : 487-492
Nordbäck, Carola
Rum för teologisk spänning: historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2011 : 12-62
Nordbäck, Carola
Bio­grafin och väckelseforskningen. : Rapport från NORDVECK:s konferens i Åbo 2009, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2010 : 115-162
Nordbäck, Carola
Från Sara-Greta till lilla svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2009 : 119-161
Nordbäck, Carola
Från Sara Greta till Lilla svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur
Nordbäck, Carola
Pietism, reivalism and modernity, 1650-1850, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2008 : 132-160
Nordbäck, Carola
Pietistisk och herrnhutisk väckelsekultur i Norden: Föreläsningar vid Nordvecks konferens i Christiansfeld 25-27.8.2005, Åbo: Åbo Akademis Förlag 2006 : 113-141
Nordbäck, Carola
Confessionalism and Pietism. Religious Reform in Early Modern Europe, Mainz: Verlag Philipp von Zabern 2006 : 213-230
Nordbäck, Carola
Skrifter från institutionen för historiska studier, 8
Nordbäck, Carola
Genusperspektiv i historia : metodövningar, Lund: Studentlitteratur 2001 : 47-73
Nordbäck, Carola
Ecology of spirit: Cultural plurality and religious identity in the Barents Region : 167-173
Nordbäck, Carola
Makt och vanmakt, Hörnösand: Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora 1998 : 25-40
Nordbäck, Carola