"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Christel Häggström

Jag jobbar som forskningsstödjande statistiker på Registercentrum Norr, Region Västerbotten.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Plats
Registercentrum Norr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag jobbar som forskningsstödjande statistiker på Registercentrum Norr (https://rcnorr.se/), Region Västerbotten. Jag undervisar inom forskningsmetodik och statistik med fokus på registerforskning, hjälper till som konsult i medicinska forskningsprojekt, och forskar inom cancerepidemiologi och canceröverlevnad. Jag är redaktör för den vetenskapliga tidskriften BMC Cancer samt granskare för andra tidskrifter.

Jag är civilingenjör i teknisk fysik och disputerade 2014 inom cancerepidemiologi. Efter det gjorde jag en postdoc inom urinblåsecancer i samarbete med Uppsala universitet och King´s College London. Jag blev docent i epidemiologi under 2023.

Forskning

Min nuvarande forskning är fokuserad i två olika spår:

  • Studier av skillnader i risk, behandling, prognos, och överlevnad för urinblåsecancer inom projektet Bladder Cancer Data Base Sweden (BladderBaSe), ett nationellt registerbaserat forskningsprojekt.
  • Studier av övervikt, fetma och andra metabola faktorer och risk för cancer och dödlighet, inom olika nationella och internationella projekt, bland annat Obesity and Disease Development Sweden (ODDS, https://odds.blogg.lu.se/) och Metabola syndromet och cancerprojektet (Me-Can, http://me-can.se/)
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2024, Vol. 130 : 308-316
Fritz, Josef; Jochems, Sylvia H. J.; Bjørge, Tone; et al.
BJU International
Holmberg, Lars; Skogmar, Sten; Garmo, Hans; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2024, Vol. 103, (5) : 992-1007
Molin, Johanna; Domellöf, Magnus; Häggström, Christel; et al.
European Journal of Surgical Oncology, Elsevier 2023, Vol. 49, (4) : 868-874
Bergengren, Oskar; Belozerov, Alexej; Bill-Axelson, Anna; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (12) : 13856-13864
Häggström, Christel; Rowley, Mark; Liedberg, Fredrik; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (12) : 13732-13744
Jochems, Sylvia H. J.; Fritz, Josef; Häggström, Christel; et al.
European Urology, Elsevier 2023, Vol. 83, (5) : 422-431
Jochems, Sylvia H.J.; Fritz, Josef; Häggström, Christel; et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, Elsevier 2023, Vol. 230, (1) : 75.e1-75.e15
Jonsson, Sarah; Jonsson, Håkan; Lundin, Eva; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (2 February)
Liedberg, Fredrik; Hagberg, Oskar; Häggström, Christel; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association For Cancer Research (AACR) 2023, Vol. 32, (10) : 1391-1401
Lu, Sai San Moon; Rutegård, Martin; Ahmed, Maghfoor; et al.
Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press 2023, Vol. 115, (4) : 456-467
Sun, Ming; Fritz, Josef; Häggström, Christel; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 56 : 14-18
Bobjer, Johannes; Hagberg, Oskar; Aljabery, Firas; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2022, Vol. 17, (9)
Holmberg, Lars; Hagberg, Oskar; Häggström, Christel; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 12, (12)
Häggström, Christel; Hagberg, Oskar; Gårdmark, Truls; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Vol. 31, (7) : 1483-1491
Jochems, Sylvia H. J.; Häggström, Christel; Stattin, Pär; et al.
npj Precision Oncology, Nature Publishing Group 2022, Vol. 6, (1)
Klein, Robert J.; Vertosick, Emily; Sjoberg, Dan; et al.
Journal of the National Cancer Institute, Oxford University Press 2022, Vol. 114, (1) : 38-46
Lu, Sai San Moon; Mohammed, Zahraa; Häggström, Christel; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2022, Vol. 151, (6) : 859-868
Sun, Ming; Bjørge, Tone; Teleka, Stanley; et al.
Inquiry, Sage Publications 2021, Vol. 58
Bessa, Agustina; Bosco, Cecilia; Cahill, Fidelma; et al.
BMJ Open Sport & Exercise Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 7, (1)
Bessa, Agustina; Bosco, Cecilia; Mehrotra, Sneha; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2021, Vol. 16, (1)
Bessa, Agustina; Rammant, Elke; Enting, Deborah; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 148, (7) : 1637-1651
Christakoudi, Sofia; Pagoni, Panagiota; Ferrari, Pietro; et al.
Bladder Cancer, IOS Press 2021, Vol. 7, (2) : 161-171
Jahnson, Staffan; Gårdmark, Truls; Hosseini, Abolfazl; et al.
Cancer Medicine, Blackwell Publishing 2021, Vol. 10, (8) : 2885-2896
Jochems, Sylvia H. J.; Wood, Angela M.; Häggström, Christel; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 55, (4) : 276-280
Liedberg, Fredrik; Hagberg, Oskar; Aljabery, Firas; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (2)
Liedberg, Fredrik; Hagberg, Oskar; Aljabery, Firas; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2021, Vol. 55, (5) : 361-365
Magnusson, Jenny; Hagberg, Oskar; Aljabery, Firas; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 149, (1) : 66-74
Nagel, Gabriele; Bjørge, Tone; Jaensch, Andrea; et al.
BJUI Compass, John Wiley & Sons 2021, Vol. 2, (3) : 140-158
Russell, Beth; Häggström, Christel; Holmberg, Lars; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2021, Vol. 10, (4) : 1431-1438
Teleka, Stanley; Jochems, Sylvia H. J.; Häggström, Christel; et al.
Preventive Medicine, Elsevier 2021, Vol. 153
Usher-Smith, Juliet A.; Häggström, Christel; Wennberg, Patrik; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research Inc 2021, Vol. 30, (8) : 1489-1497
Wood, Angela M.; Jonsson, Håkan; Nagel, Gabriele; et al.
BJU International, John Wiley & Sons 2020, Vol. 126, (5) : 625-632
Aljabery, Firas; Liedberg, Fredrik; Häggström, Christel; et al.
BMC Urology, BioMed Central (BMC) 2020, Vol. 20, (1)
Bessa, Agustina; Martin, Rebecca; Häggström, Christel; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 146, (10) : 2680-2693
Christakoudi, Sofia; Kakourou, Artemisia; Markozannes, Georgios; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2020, Vol. 10, (1)
Christakoudi, Sofia; Tsilidis, Konstantinos K.; Muller, David C.; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (1) : 193-204
Fritz, Josef; Bjørge, Tone; Nagel, Gabriele; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 146, (1) : 58-67
Häggström, Christel; Jonsson, Håkan; Bjørge, Tone; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2020, Vol. 147, (12) : 3328-3338
Jochems, Sylvia H. J.; Stattin, Pär; Häggström, Christel; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, Philadelphia: American Association of Cancer Research 2020, Vol. 29, (8) : 1654-1664
Lujan-Barroso, Leila; Botteri, Edoardo; Caini, Saverio; et al.
Clinical Genitourinary Cancer, Elsevier 2020, Vol. 18, (1) : 26-34
Radkiewicz, Cecilia; Edgren, Gustaf; Johansson, Anna Louise Viktoria; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 9, (20) : 7477-7487
Russell, Beth; Hemelrijck, Mieke, V; Gårdmark, Truls; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2020, Vol. 312 : 90-98
Stenling, Anna; Häggström, Christel; Norberg, Margareta; et al.
Journal of Urology, Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 204, (2) : 281-288
Vertosick, Emily A; Häggström, Christel; Sjoberg, Daniel D; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2019, Vol. 53, (5) : 332-338
Aljabery, Firas; Liedberg, Fredrik; Häggström, Christel; et al.
Cancer Causes and Control, Springer 2019, Vol. 30, (2) : 195-206
Arthur, Rhonda; Møller, Henrik; Garmo, Hans; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2019, Vol. 19
Beckmann, Kerri; Russell, Beth; Josephs, Debra; et al.
European Urology, Elsevier 2019, Vol. 76, (2) : 258-259
Bessa, Agustina; Maclennan, Steven; Enting, Deborah; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar och är kursansvarig för en kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare och för doktorandkursen ”Introduktion till Registerforskning”, samt ströföreläsningar inom dessa områden för andra kurser.

Jag är bihandledare till två doktorander under forskarutbildning, och har varit bihandledare till två andra som disputerat.