"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dmitry Malyshev

Biofysiker i gränslandet mellan mikrobiologi och fysik. Kombinerar mikrobiologi, främst patogena bakteriesporer, med fysiska metoder som optisk pincett, mikrovågssystem och multifysisk modellering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för fysik Enhet: Biophysics and Biophotonics group
Plats

Jag doktorerade vid Cardiff University, där jag började arbeta med sporer: små spänstiga fröliknande former av vissa sjukdomsframkallande bakterier. Mitt doktorandprojekt handlade om störningar och snabb upptäckt av dessa sporer med hjälp av mikrovågor och nanopartiklar.

Efter ett kort projekt på University of Warwick började jag som postdoktor vid Umeå universitet. Jag arbetar i gruppen Biofysik och Biofotonik som använder en mängd olika biofysiska metoder för att karakterisera biologiska objekt på en kemisk och fysisk nivå.

Mitt nuvarande projekt fokuserar på att karakterisera de biomekaniska och biokemiska egenskaperna hos bakteriesporer med hjälp av Laser Pincet Raman-spektroskopi, fluorescenstekniker och kraftspektroskopimätningar. Jag tycker också om att arbeta med elektronmikroskopi vid UCEM, både transmission och scanning, och tittar på detaljer i nanometerskala som annars skulle vara omöjliga att se.

Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society (ACS) 2024, Vol. 128, (7) : 1638-1646
Öberg, Rasmus; Sil, Timir B.; Johansson, Alexandra C.; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2024, Vol. 149, (6) : 1861-1871
Öberg, Rasmus; Sil, Timir Baran; Ohlin, C. André; et al.
Biophysical Journal, Elsevier 2023, Vol. 122, (13) : 2696-2706
Jonsmoen, Unni Lise; Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; et al.
BMC Microbiology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Malyshev, Dmitry; Jones, Imogen Anne; McKracken, Matthew; et al.
Research in Microbiology, Elsevier 2023, Vol. 174, (6)
Nilsson, Daniel P.G.; Jonsmoen, Unni Lise; Malyshev, Dmitry; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Qamar, Saqib; Öberg, Rasmus; Malyshev, Dmitry; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2023, Vol. 13, (1)
Valijam, Shayan; Nilsson, Daniel P. G.; Malyshev, Dmitry; et al.
Biosensors & bioelectronics, Elsevier 2023, Vol. 231
Valijam, Shayan; Nilsson, Daniel; Öberg, Rasmus; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 148, (9) : 2141-2148
Öberg, Rasmus; Dahlberg, Tobias; Malyshev, Dmitry; et al.
Journal of Raman Spectroscopy, John Wiley & Sons 2022, Vol. 53, (7) : 1293-1301
Malyshev, Dmitry; Dahlberg, Tobias; Öberg, Rasmus; et al.
Journal of Biophotonics, John Wiley & Sons 2022, Vol. 15, (8)
Malyshev, Dmitry; Robinson, Nicholas Finlay; Öberg, Rasmus; et al.
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier 2022, Vol. 265
Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; Dahlberg, Tobias; et al.
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier 2022, Vol. 271
Malyshev, Dmitry; Öberg, Rasmus; Landström, Lars; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 93, (6) : 3146-3153
Malyshev, Dmitry; Dahlberg, Tobias; Wiklund, Krister; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (17)
Näsström, Thomas; Dahlberg, Tobias; Malyshev, Dmitry; et al.
Proceedings Volume 11416, Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE) Sensing XXI, 2020
Dahlberg, Tobias; Malyshev, Dmitry; Andersson, Per Ola; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt