Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elin Manker

Elin Manker

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1850 och framåt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Konst- och bildvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1850 och framåt.

I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag textildesign, hantverk och handel i Sverige mellan ca 1885–1915. Syftet är att belysa hur textilt hantverk då fungerade som ett mönsterskapande i skärningspunkten mellan flera rådande rörelser: internationalitet och nationalitet; hantverk-, handels- och konstnärsideal; tredimensionell och tvådimensionell design; liksom kvinnors möjligheter/begränsningar till yrkesutövning kring sekelskiftet i efterverkningarna av 1800-talets emancipation. Selma Giöbels (1843-1925) verksamhet som såväl textilformgivare som textilentreprenör (med våra dagars termer) är studiens utgångspunkt och exempel. Projektet planeras resultera i en bok utgiven av Appell Förlag.

Bland mina kommande publikationer finns ett bokprojekt om svensk designhistoria som är skriven för den blinda läsaren: Design i Sverige 1870-2020. Texten kommer att publiceras som punktskrift med taktila illustrationer utförda av Annica Norberg. Projektet är finansierat av De blindas bokfond och drivs genom Mälardalens Högskola och Myndigheten för tillgängliga media.

Jag disputerade hösten 2019 i Konstvetenskap vid Stockholms Universitet. I mitt avhandlingsprojekt, Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, (Gidlunds förlag 2019) undersökte jag designprocesser kopplade till 1800-talets fabrikstillverkning. Avhandlingen analyserar relationen mellan den dåtida estetiska diskussionen och fabrikstillverkningen; hur form, formspråk och vardagsföremålens betydelse hanterades praktiskt i produktionen samt hur de diskuterades ur estetisk synvinkel. Avhandlingen uppehåller sig framför allt kring den typ av varuproduktion som framställs i ett eklektiskt formspråk (till skillnad från olika avant-gardekulturers mer stringenta formidéer) och framhåller tidens formstrategi som en elementdesign verkande genom olika motivrepertoarer. Centralt för undersökningen är det flödande utbud av bilder som karaktäriserar moderniteten, här med mönsterblad publicerade i illustrerad press, handböcker och priskuranter som exempel. Starkt betydelsebärande för det svenska sammanhanget var också den tyska filosofiska estetiken i sin populariserade variant, vilken här identifieras och skrivs fram som populär estetik

Jag är medlem i AICA Sweden / Svensk konstkritikersamfundet.

Isaac Grünewald. Konst och teater, Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde 2022 : 155-167
Manker, Elin
DHS 2022: Full programme : 12-12
Manker, Elin
Participatory knowledge, Walter de Gruyter 2022 : 55-84
Manker, Elin
Genealogy of popular science: from ancient ecphrasis to virtual reality, Bielefeld: Transcript Verlag 2020 : 407-424
Manker, Elin
Kopier, Klassiker & Traditioner, Nordisk Forum for Designhistorie, Gar∂abær, Reykjavik, November 23-24, 2018
Manker, Elin

Jag undervisar på kurser på alla nivåer inom Konst- och bildvetenskap. Hösten 2022 är jag kursansvarig för Konst- och bildvetenskap C.

Sommaren 2020 var jag anlitad som granskare i The Global Undergraduate Award 2020 Programme, inom kategorin Art History & Theory.