"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Manker

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1800 och framåt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Konst- och bildvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är biträdande universitetslektor i Konst- och bildvetenskap. Min forskning rör designhistoria och designteori, samt olika aspekter av modernitet från ca 1800 och framåt.

I ett pågående forskningsprojekt undersöker jag textildesign, hantverk och handel i Sverige mellan ca 1885–1915. Syftet är att belysa hur textilt hantverk då fungerade som ett mönsterskapande i skärningspunkten mellan flera rådande rörelser: internationalitet och nationalitet; hantverk-, handels- och konstnärsideal; tredimensionell och tvådimensionell design; liksom kvinnors möjligheter/begränsningar till yrkesutövning kring sekelskiftet i efterverkningarna av 1800-talets emancipation. Selma Giöbels (1843-1925) verksamhet som såväl textilformgivare som textilentreprenör (med våra dagars termer) är studiens utgångspunkt och exempel. Projektet kommer redovisas som en monografi utgiven av Appell förlag.

Bland mina senaste publikationer finns Materialitet. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (4), 2023, vilken jag var redaktör för tillsammans med Mårten Snickare (SU). Boken riktar sig till studenter på grundnivå och innehåller sex kapitel författade av konstvetare i Sverige och USA vilka behandlar hur materialitet som teoretiskt perspektiv kan användas inom konstvetenskap och närliggande ämnen.

Jag disputerade hösten 2019 i Konstvetenskap vid Stockholms Universitet. I mitt avhandlingsprojekt, Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, (Gidlunds förlag 2019) undersökte jag designprocesser kopplade till 1800-talets fabrikstillverkning. Avhandlingen analyserar relationen mellan den dåtida estetiska diskussionen och fabrikstillverkningen; hur form, formspråk och vardagsföremålens betydelse hanterades praktiskt i produktionen samt hur de diskuterades ur estetisk synvinkel. Avhandlingen uppehåller sig framför allt kring den typ av varuproduktion som framställs i ett eklektiskt formspråk (till skillnad från olika avant-gardekulturers mer stringenta formidéer) och framhåller tidens formstrategi som en elementdesign verkande genom olika motivrepertoarer. Centralt för undersökningen är det flödande utbud av bilder som karaktäriserar moderniteten, här med mönsterblad publicerade i illustrerad press, handböcker och priskuranter som exempel. Starkt betydelsebärande för det svenska sammanhanget var också den tyska filosofiska estetiken i sin populariserade variant, vilken här identifieras och skrivs fram som populär estetik

Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4, Stockholm: Stockholm University Press 2023 : 45-65
Manker, Elin
Materialitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4, Stockholm: Stockholm University Press 2023 : 1-20
Manker, Elin; Mårten, Snickare
DHS 2022: Full programme : 12-12
Manker, Elin
Participatory knowledge, Walter de Gruyter 2022 : 55-84
Manker, Elin
Isaac Grünewald: konst och teater: [Isaac Grünewald: art and theatre], Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde 2022 : 155-167
Manker, Elin
Genealogy of popular science: from ancient ecphrasis to virtual reality, Bielefeld: Transcript Verlag 2020 : 407-424
Manker, Elin
Kopier, Klassiker & Traditioner, Nordisk Forum for Designhistorie, Gar∂abær, Reykjavik, November 23-24, 2018
Manker, Elin

Jag undervisar på alla nivåer inom Konst- och bildvetenskap.

Jag var anlitad som granskare i The Global Undergraduate Award 2020 Programme, inom kategorin Art History & Theory.