Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Elisabeth Bruce

Elisabeth Bruce

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik
Plats
Lasarettsgatan 7, Campus Övik Umeå universitet, 891 18 Örnsköldsvik

Strax efter min sjuksköterskeexamen vid Mittuniversitetet i Örnsköldsvik, skrev jag min första magisteruppsats och direkt därefter påbörjade jag min specialistutbildning till barnsjuksköterska. Under min tid som klinisk sjuksköterska arbetade jag i huvudsak vid barnkliniken i Örnsköldsvik, har även arbetat en kortare period vid akutmottagningen i Örnsköldsvik. Därefter började jag som universitetsadjunkt och undervisade i grundutbildningen på sjuksköterskeprorammet vid Institutionen för omvårdnad, vid Umeå universitet, Campus Örnsköldsvik. Här arbetade jag i ett par år som universitetsadjunkt på heltid, fram tills jag fick min doktorandtjänst juli 2011.

Utbildningsområde:
Min huvuduppgift har varit kursansvar i folkhälsokursen som ges på grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet under termin 5 och 6, vilken innefattar teori och verksamhetförlagd praktik i primärvården. Mitt föreläsningsområde har hållit sig inom pediatrisk omvårdnad, och livräddande första hjälpen för barn. Jag har även handlett studenter i examensuppsatser på kandidatnivå.

Forskningsområde:
Redan under min grundutbildning startade mitt intresse för forskning. Vår kandidatuppsats, utgjordes av en litteraturstudie om personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. Våra fynd visade att fenomenet stöd var sparsamt studerat vilket medförde att ett intresse att studera stöd empiriskt väcktes. Därför valdes stöd som ämne även i magisteruppsatsen. Äldre kvinnor intervjuades då om deras erfarenheter av stöd i samband med att de levde med svår hjärtsvikt. Vid min specialistutbildning till barnsjuksköterska, valde jag att fortsätta studera fenomenet stöd. Här valdes att studera föräldrars erfarenheter av stöd i samband med att de lever med barn med medfödda hjärtfel. Detta utvecklades därefter till mitt doktorandprojekt.

2018
Clinical Nursing Research, Thousand oaks: Sage Publications 2018, Vol. 27, (8) : 950-966
Bruce, Elisabeth; Sundin, Karin
2016
Journal of Family Nursing, Vol. 22, (3) : 298-320
Bruce, Elisabeth; Dorell, Åsa; Lindh, Viveca; et al.
2016
Clinical Nursing Research, Vol. 25, (3) : 254-272
Bruce, Elisabeth; Lindh, Viveca; Sundin, Karin
2014
Umeå University medical dissertations, 1688
Bruce, Elisabeth
2014
Journal for specialists in pediatric nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 19, (1) : 54-67
Bruce, Elisabeth; Lilja, Catrine; Sundin, Karin
2012
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, WB Saunders 2012, Vol. 27, (4) : 366-374
Bruce, Elisabeth; Sundin, Karin
2010
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 5, (2)
Sundin, Karin; Bruce, Elisabeth; Barremo, Ann-Sofi
2008
Vård i Norden, Vol. 28, (3) : 34-38
Barremo, Ann-Sofi; Bruce, Elisabeth; Salander, Monica; et al.
Bruce, Elisabeth; Lindh, Viveca; Sundin, Karin