"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Lundgren

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för molekylärbiologi
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Internal Medicine, Vol. 281, (4) : 337-347
Suhr, Ole B.; Lundgren, Erik; Westermark, P
PLOS ONE, Vol. 8, (2)
Andersson, Karin; Pokrzywa, M; Dacklin, Ingrid; et al.
Apoptosis (London), Vol. 16, (8) : 783-794
Blomberg, Jeanette; Höglund, Andreas; Eriksson, David; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 108, (14) : 5584-5589
Noborn, Fredrik; O'Callaghan, Paul; Hermansson, Erik; et al.
PloS one, Vol. 5, (12) : e14343-
Pokrzywa, Malgorzata; Dacklin, Ingrid; Vestling, Monika; et al.
Drugs of the future, Vol. 35, (4) : 325-332
Suhr, Ole B; Lundgren, Erik; Westermark, Per
The FEBS Journal, Vol. 276, (2) : 497-508
Blomberg, Jeanette; Ruuth, Kristina; Jacobsson, Maria; et al.
Recent Advances in Transthyretin Evolution, Structure and Biological Functions, New York: Springer Berlin/Heidelberg 2009 : 239-260
Ericzon, Bo-Göran; Lundgren, Erik; Suhr, Ole B.
Journal of Neuroimmunology, Vol. 215, (1-2) : 102-107
Sundström, Peter; Nyström, Maria; Ruuth, Kristina; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2008, Vol. 105, (6) : 358-361
Strannegård, Orian; Thorén, Fredrik B; Lundgren, Erik
European Journal of Neuroscience, Vol. 26, (4) : 913-924
Pokrzywa, Malgorzata; Dacklin, Ingrid; Hultmark, Dan; et al.
Anticancer Res, Vol. 27, (4B) : 2109-14
Ruuth, Kristina; Berglund, Asa; Munoz, Varinia; et al.
Lakartidningen, Vol. 102, (46) : 3480-1
Lundgren, Erik
Journal of Biological Chemistry, Vol. 280, (8) : 6269-6275
Malisauskas, Mantas; Ostman, Johan; Darinskas, Adas; et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Amsterdam: Elsevier 2004, Vol. 1700, (1) : 93-104
Hörnberg, Andreas; Olofsson, Anders; Eneqvist, Therese; et al.
J Biol Chem, Vol. 279, (7) : 5699-707
Olofsson, Anders; Ippel, Johannes H; Wijmenga, Sybren S; et al.
Liver Transpl, Vol. 10, (12) : 1551-3
Suhr, Ole B; Holmgren, Gösta; Lundgren, Erik
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Carolina Academic Press 2002, Vol. 294, (2) : 309-314
Andersson, Karin; Olofsson, Anders; Holm Nielsen, Ellen; et al.
Biochemistry, Vol. 41, (44) : 13143-51
Eneqvist, Therese; Olofsson, Anders; Ando, Yukio; et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC, Academic Press 2001, Vol. 284, (3) : 583-586
Ruuth, Kristina; Carlsson, Lennart; Hallberg, Bengt; et al.
Mol Cell, Vol. 6, (5) : 1207-18
Eneqvist, Therese; Andersson, Karin; Olofsson, Anders; et al.
J Mol Biol, Vol. 302, (3) : 649-69
Hörnberg, Andreas; Eneqvist, Therese; Olofsson, Anders; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 1999, Vol. 96, (6) : 3108-3113
Goldsteins, Gundars; Persson, Håkan; Andersson, Karin; et al.
Biochemistry, American Chemical Society (ACS) 1997, Vol. 36, (18) : 5346-5352
Goldsteins, Gundars; Andersson, Karin; Olofsson, Anders; et al.
Carlsson, Lennart; Ruuth, Kristina; Lundgren, Erik