"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Westergren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.C.415 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrund

Strategier för att nå förnyelsebara energisystem baseras oftast på stora mängder vind- och solkraft samt elektrifiering av industri, transporter, etc. Dessa strategier kan ge stora fördelar men kan också skapa utmaningar med balanshållning och kapacitetsbrist i elnät. För effektiv hantering av dessa utmaningar krävs mer anpassningsbara (flexibla) energisystem. Energianvändare kan vara en viktig del av lösningen eftersom de har stor flexibilitetspotential som sällan nyttjas idag.  

Min forskning

Därför forskar jag på hur energianvändare kan bli mer flexibla, bidra till den förnyelsebara övergången och samtidigt spara pengar. För närvarande tittar jag på energilagring i byggnader och de lagringsmöjligheter som kan öppnas genom att kombinera olika energisektorer, såsom el, värme och kyla. Jag strävar efter att ha ett helhetsperspektiv och sammankoppla de möjligheter som finns inom byggnader med de förändringar som sker i det större energisystemet.

Jag har tidigare erfarenheter som drift- och utvecklingsingenjör inom vindkraftsindustrin samt eget företagande med fokus på effekthantering och energilagring inom industrin.