"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erika Wolf

Erika Wolf

Jag är lektor i italienska med inriktning mot litteraturvetenskap och är särskilt intresserad av frågor som rör förhållandet mellan litteratur, konst och vetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Italienska
Plats
A, Humanisthuset, korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina kompetensområden är främst italiensk poesi under 1900-talet, samspel mellan litteratur och bildkonst samt samtida italiensk litteratur sett i ljuset av teorier och praktiker i skärningspunkten mellan humanistiska och naturvetenskapliga discipliner.

Jag forskar också om spridning av vetenskap i efterkrigstidens Italien och är intresserad av litterära representationer av förhållandet mellan det mänskliga och det maskinella.