"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erika Wolf

Jag är lektor i italienska med inriktning mot litteraturvetenskap och är särskilt intresserad av frågor som rör förhållandet mellan litteratur, konst och vetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Italienska
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.E.1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina kompetensområden är främst italiensk poesi under 1900-talet, samspel mellan litteratur och bildkonst samt samtida italiensk litteratur sett i ljuset av teorier och praktiker i skärningspunkten mellan humanistiska och naturvetenskapliga discipliner.

Jag forskar också om spridning av vetenskap i efterkrigstidens Italien och är intresserad av litterära representationer av förhållandet mellan det mänskliga och det maskinella.

Italianistica 2.0. Tradizione e innovazione. Atti del XII Congresso degli Italianisti della Scandinavia, Helsinki-Tallinn, 13-14 giugno 2019, Helsinki: Société Néophilologique 2020 : 319-333
Wolf, Erika
Incroci: luoghi della creatività e reti della comunicazione, Roma: Aracne editrice 2017 : 139-164
Wolf, Erika
Edito, inedito, riedito: saggi dall’XI Congresso degli italianisti scandinavi, Università del Dalarna, Falun, 9-11 giugno 2016, Pisa: Pisa University Press 2017 : 177-188
Wolf, Erika

Jag undervisar i både äldre och modern italiensk litteratur och kultur, samt italiensk språkfärdighet. Jag handleder och examinerar kandidatuppsatser.