"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva-Marie Hilli Sandberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utbildningssamordnare vid Institutionen för matematik och matematisk statistik Roll: Administratör
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.E.346 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som utbildningssamordnare vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Jag arbetar bl.a. med följande ansvarsområden och uppgifter:

* Behörighets- och villkorsgranskning
* Kursutbudet
* Kursplaner och litteraturlistor
* Schemaplanering och lokalbokning
* Bemanningsplanering
* Kursbudget och prognos
* Registreringar, omregistreringar
* Tillgodoräknanden
* Uppföljning kursrapporter
* Uppföljning HST, avbrott, återbud, behörighet med villkor