"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evelina Nilsson

Kontakt

E-post
Plats
Byggnad 1D; våning 5, 6 och 7, byggnad 1A; våning 5 (forskarvåning), våning 7 och våning 8, byggnad 5A; våning 5, Hamrinsvägen 4; tandteknikerprogrammet, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för odontologi
Anknytning
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2023, Vol. 50, (10) : 1002-1011
Nilsson, Evelina; Häggman-Henrikson, Birgitta; Domellöf, Erik; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2020, Vol. 47, (1) : 27-35
Österlund, Catharina; Nilsson, Evelina; Hellström, Fredrik; et al.