"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Fanny Lindgren

Fanny Lindgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt avhandlingsprojekt behandlar naturberättande och vildmarksromantik i norrländsk litteratur. Avhandlingen cirklar även kring frågor som berör Norrland som region både historiskt och i samtiden. Norrland kopplas ofta samman med ord som "natur", "glesbygd" och "vildmark", vilka kan ha både negativa och positiva konnotationer. Hur kan man förstå Norrland och den norrländska litteraturen i förhållande till begrepp som natur och kultur, centrum och periferi? Kan man över huvud taget tala om en "norrländsk litteratur"?

Norrlandslitteratur: ekokritiska perspektiv, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 13-29
Lindgren, Fanny
Provins: norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2017, (02)
Lindgren, Fanny

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 31 december 2021