"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fariba Mansourizadeh

Postdoktor i Lena Svenssons grupp. Hennes forskning fokuserar på immuncellsfunktionsmekanismer och hur LFA-1 omorganiseras och återanvänds i snabbrörliga celler som leukocyter.

Kontakt

E-post
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Lena Svensson
Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Lena Svensson

Fariba har en doktorsexamen från University of Teheran, Iran. Hennes studie var relaterad till cancercellsbiologi och nanobioteknik med målet att rikta in sig på apoptotiska vägar i olika cancercellinjer för att minska kemoterapiresistens i cancerceller. För att ta itu med en så komplex fråga inom cancercellssignalering tillämpade hon en mängd olika tekniker på biologisk, biokemisk och molekylära nivå, såsom ELISA och mikroskopitekniker, flödescytometrisk analys, DNA- och RNA-extraktion och western blotting-tekniker.

Förutom att nå goda resultat, mötte hon en del utmaningar kring nanopartiklars utveckling. I detta avseende vände hon sig till MBC-laboratoriet vid universitetet i Turin i Italien. Hon hade ett framgångsrikt samarbete med MBC i projekt som involverade cellanalyser, beredning och karakterisering av nanopartiklar, dataanalys och användning av nanokemilaboratorieutrustning som HPLC, FPLC och Zeta sizers. Hon utvecklade nya färdigheter inom proteinbaserad innovativ nanoteknik för att ta itu med komplexa biologiska begränsningar i cancerbehandling.

Fariba arbetar nu som postdoktor i Lena Svensson lab med motivationen att fylla sin kunskapslucka om immuncellsfunktionsmekanismer i tumörmikromiljö vilken är en kritisk regulator för immunflykt, progression och fjärrmetastaser av cancer. Hon använder den senaste tekniken för att visualisera LFA-1-trafik i T-celler som migrerar i tumörsammanhang, för att förstå både hur den endocytiska trafiken kontrollerar T-cellernas motilitet och utforska mekanismerna bakom LFA-1 försämrade återvinning i tumörmikromiljön.

 

Forskargrupper

Gruppmedlem