Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Filip Grill

Filip Grill

Jobbar med MRI och PET hjärnavbildning, samt data från the Human Connectome Project. Framför allt intresserad av dopamin systemet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
27C, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Lars Nyberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand vid instututionen för Strålningsventeskaper och Umeå center for Functional Brain imaging. Mitt doktorand projekt handlar om att översätta modeller angående dopamin och dopaminfrisättning. Jag använder MRI, PET, och offentligt tillgängligt hjärnavbildnings data (t.ex. Human Connectome Project) för detta ändamål.