Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Glenn Sundqvist

Glenn Sundqvist

Jobbar med all ekonomi på NMD och administrerar även personal.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Arbete med ekonomi och personaladministration
Ansvara för upprättande av budget, budgetuppföljning, bokslut och prognoser inom alla verksamhetsgrenar.
Utreda, analysera och redovisa beslutsunderlag till prefekt och ledningsgrupp avseende ekonomiska och administrativa frågor.
Löpande bokföring, såsom leverantör- och kund fakturahantering.
Projektupplägg och kontroll av status i Ekonomisystemet Raindance.
Upprättande av kalkyler vid nya projekt.
Uppföljning och redovisning av forskningsprojekt, däribland EU-projekt.
Kontakt med leverantörer, kunder, revisorer och olika instanser på Universitetet.
Personalärenden, anställningsavtal, arvodesräkningar, reseräkningar, utlägg etc.
Beredning av underlag för verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser
Samordning av inköp med ansvar för upphandlingsregler.
Iordningställa avtal med externa och interna parter vid nya projekt.
Informerar NMD vid förändringar av regler för inköp, resor och arbetsrätt.
Deltagande i personal och ekonomimöten på teknat.