"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Göran Nygren

Göran Nygren

Lektor i etnologi. Forskar om barns och ungdomas skolvardag och livsvillkor. Undervisar inom etnologi, kulturvetenskap och lärarutbildning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktor i etnologi och undervisar inom etnologi, kulturvetenskap och lärarutbildning. Min avhandling Jag vill ha bra betyg. En etnologisk studie om höga skolresultat och högstadieelevers praktiker (2021) handlar om hur högstadieelevers föreställningar, praktiker och villkor samverkar och möjliggör deras höga skolresultat. Mina forskningsområden är skola och utbildning, barns och ungdomars vardagsliv och villkor, samt normer kring klass, genus, funktionalitet, ålder, urbanitet och ruralitet. Jag har genomfört etnografiska studier med observationer, samtal och intervjuer.