"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Göran Widding

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv: en vetenskaplig antologi från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017 : 65-97
Widding, Göran; Wickman, Kim
Procedia - Social and Behavioral Sciences: 5th World Conference on Educational Sciences, Elsevier 2014 : 1587-1593
Widding, Göran; Berge, Britt-Marie
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 109
Widding, Göran
Teaching Education, London: 2013, Vol. 24, (2) : 209-221
Widding, Göran
International Journal of Parents in Education, European Research Network about Parents in Education 2012, Vol. 6, (1) : 57-68
Widding, Göran
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2012, Vol. 3, (3) : 417-431
Widding, Göran
Skolverket, Stockholm 2006
Berge, Britt-Marie; Widding, Göran
I enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, Fritzes kundservice. Tryck Edita, Västerås 2006 : 28-33
Berge, Britt-Marie; Widding, Göran
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 63
Holmgren, Robert; Widding, Göran