"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Fransson

Studievägledare på institutionen för omvårdnad. 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studievägledare vid Institutionen för omvårdnad Roll: Administratör, Studievägledare
Plats

Det kan gälla frågor om, studieuppehåll, studieavbrott, behörighetsfrågor, tillgodoräknande, funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund. Jag har tystnadsplikt när det gäller den studerandes personliga förhållanden.

Jag är även ett stöd för all personal på institutionen vad gäller frågor om regelverk, individuella studieplaner för VFU omtag, studentärenden, behörighetsfrågor med mera.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Institutionen för omvårdnad - studievägledning