"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hans Örtegren

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag, Umeå: Umeå universitet 2020 : 77-89
Jonsson Widén, Anna; Örtegren, Hans
Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren, Umeå: Umeå universitet 2020 : 9-18
Jonsson Widén, Anna; Örtegren, Hans
IMAG, InSEA Publications 2020, (9) : 133-144
Örtegren, Hans; Jonsson Widén, Anna
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 17
Örtegren, Hans; Jonsson Widén, Anna
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 18
Örtegren, Hans; Jonsson Widén, Anna
Rapport / Skolverket, 423
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet 2015 : 39-86
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet 2015 : 87-123
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet 2015 : 124-175
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur 2014 : 273-280
Marner, Anders; Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; et al.
Skolämnen i digital förändring: en medieekologisk undersökning, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 151-201
Marner, Anders; Örtegren, Hans
International Journal of Education Through Art, Vol. 10, (1) : 41-54
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Education Inquiry, Routledge 2014, Vol. 5, (2)
Örtegren, Hans
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
Resultatdialog 2013, Stockholm: Vetenskapsrådet 2013 : 72-81
Erixon, Per-Olof; Elmfeldt, Johan; Alexandersson, Mikael; et al.
KLÄM: Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen. Nätverket för ämnesdidaktik 2013 : 28-49
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Tilde, skriftserie, 1
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Pedagogisk forskning i Sverige, Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 2013, (1-2) : 141-145
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Education Inquiry, co-action 2013, Vol. 4, (4) : 671-688
Marner, Anders; Örtegren, Hans
European Educational Research Journal, Symposium Journals 2012, Vol. 11, (2) : 255-273
Erixon, Per-Olof; Marner, Anders; Scheid, Manfred; et al.
Computers and education, Vol. 59, (2) : 793-805
Örtegren, Hans
Pedagogik riktad till undomar: moderna museet och Nordiska akvarellmuseet, Umeå universitet 2009 : 11-93
Örtegren, Hans
Pedagogik riktad till ungdomar: Moderna museet och nordiska akvarellmuseet, Umeå universitet 2009 : 95-128
Örtegren, Hans
Pedagogik riktad till ungdomar: Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet, Umeå universitet 2009 : 5-9
Örtegren, Hans
NAM publikation, 1652-0505 ; 47, 47
Örtegren, Hans; Aure, Venke; Illeris, Helene
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2008
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, 10
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen 2006
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Stockholm: Skolverket 2005
Marner, Anders; Örtegren, Hans; Segerholm, Christina
Skolvärlden, (12 augusti)
Marner, Anders; Örtegren, Hans
Bild i skolan, Harplinge: Lärarförbundet 1999, Vol. 70, (4) : 38-
Örtegren, Hans; Marner, Anders
Umeå: Department of the History of Art, Umeå University 1992
Örtegren, Hans