"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Henrik Norin

Arbetar med vårt Makerspace, håller även föreläsningar och workshoppar inom elektronik och datorområdet. Arbetar med lokalbokningar och teknisk support för Humlabs lokaler och evenemang.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Assistent vid Humlab
Plats

Arbetar med att utveckla vårt Makerspace till att bli en levande labbmiljö för att utforska teknik på ett enkelt och förståeligt sätt. Arbetar med lokalbokningar och tekniksupport kring dessa. Avancerade inspelningar med flera kameror.

Har en bakgrund som elektronikingenjör med inrikting mot rymdteknik. Har stor erfarenhet att arbeta tvärvetenskapligt.

CERUM rapport, 43
Westin, Jonas; Westin, Lars; Olsson, Olof; et al.