Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hudson Pace

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör (tjänstledig) vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) Enhet: Grupp Richard Lundmark
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, Royal Society of Chemistry 2020, Vol. 22, (16) : 8781-8790
Lubart, Quentin; Hannestad, Jonas K.; Pace, Hudson; et al.